เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ด้านตะวันออก

update 18.05.2018

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง:

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 องศา 55 ลิปดาถึง 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูด ที่ 98 องศา 25 ลิปดาถึง 99 องศา 05 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้ถูกประกาศ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ล้านไร่ ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 948,438 ไร่

สภาพภูมิประเทศ:

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเทือกเขาตะนาวศรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน และแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำน้ำแควน้อยและลำน้ำแควใหญ่ไหลผ่านเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ยประมาณ 800 - 1,811 เมตร ยอดเขาสูงสุดคือเขาใหญ่สูง 1,811 เมตร ทิวเขาที่สำคัญส่วนใหญ่วางพาดจากเหนือลงสู่ทางใต้ ทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาที่แบ่งน้ำส่วนที่ลงสู่ลำห้วยขาแข้งกับลำห้วยแม่ละมุ้งและลำน้ำแควใหญ่ ส่วนทิวเขาทางทิศตะวันตก เริ่มจากปลายสุดของลำห้วยแม่กลองและลำห้วยแม่จันขนานกันลงมากับทิวแรก แต่ทางตอนกลางแผ่กว้างเป็นที่ราบสูง เช่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งเซซาโว่ เป็นต้น ทิวเขาตอนบนแบ่งน้ำทางด้านตะวันออกลงสู่ห้วยแม่จัน และทางด้านตะวันตกลงสู่ห้วยแม่สุริยะ ซึ่งไหลไปสู่เขตประเทศพม่าอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายคือ ห้วยโรดี่ แม่น้ำรันตี ไหลลงลำแควน้อยทางด้านตะวันตก ห้วยเซซาโว่ ห้วยดงวี่ ห้วยซ่งไท้ ไหลลงสู่ลำแควใหญ่ทางด้านตะวันออก ห้วยหม่องดง แม่น้ำแม่กษัตริย์ใหญ่ ห้วยทีมู ไหลลงสู่ประเทศพม่าทางด้านเหนือ ส่วนตอนล่างฝั่งตะวันตกเป็นต้นน้ำของลำน้ำแคว เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ 4 สายหลักคือ ลำน้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา ที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศ และแม่น้ำแควน้อย เป็นที่ตั้งของเขื่อนเขาแหลม ส่วนแม่น้ำกษัตริย์ใหญ่ และแม่น้ำสุริยะ เป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ดินแดนในประเทศพม่า

อาณาเขตติดต่อ:

ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ทิศใต้ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีและตาก
ทิศตะวันตก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

ทรัพยากรป่าไม้:

1. ทุ่งหญ้า
2. ทุ่งใหญ่
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าเต็งรัง
5. ป่าดงดิบ
6. ป่าดงดิบเขา

ทรัพยากรสัตว์ป่า:

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วย  เป็นสัตว์ป่าสงวนที่สำคัญของประเทศ 4 ชนิด ประกอบด้วย เลียงผา เนื้อทราย กระซู่ และแรด พบสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ 13 ชนิด ได้แก่ แรด กระซู่ สมเสร็จ เก้งหม้อ เสือลายเมฆและเสือลายพาดกลอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่ถูกคุกคามอีกเป็นจำนวน 23 ชนิด ได้แก่ ลิงไอ้เงี๊ยะ ลิ่นหรือนิ่ม และเสือไฟ เป็นต้น

2. สัตว์ปีก ดังนี้ เป็ดก่า นกกาบบัว เหยี่ยวเพเรกริน พญาแร้ง นกยูง นกกระทุง นกอ้ายงั่ว ไก่ฟ้าหลังเทา
นกแว่นสีเทา นกกาฮัง นกเงือกกรามช้างปากเรียบ และนกหัวขวานใหญ่สีเทา เป็นต้น

3. สัตว์เลื้อยคลาน ดังนี้ ตะพาบม่านลาย เต่าเดือย เต่าหก และงูหลาม เป็นต้น

4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ดังนี้ จงโคร่งอึ่งกรายลายเลอะ คางคกแคระ กบหนอง และกบทูด เป็นต้น

ติดต่อ:

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตู้ ปณ 2 ปท.อุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

 

สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ดาวน์โหลดเอกสาร พระราชกฤษฎีกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พ.ศ. 2517/2534
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
ดาวน์โหลดเอกสาร KML.เพิ่มพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์สภาพภูมิประเทศ 3 มิติ (VDO)

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลับหน้าแรก