• 02 561-0777 ต่อ 1660
  • it1660@outlook.com

welcome to Facebook

welcome to Division of imformation wildlife conservation on facebook …

วิสัยทัศน์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25% ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

ขออถัยค่ะ กำลังดำเนินการ


ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการสำรวจ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลทางด้าน GIS สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบริหาร ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่บุคคลทั่วไป