สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
         อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 4 และ 7
         61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
        โทร. 02-940 7058 โทรสาร 02-579 9874

 


 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                               http://www.thaiwildlife.info  
   
   

  แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ

            

   
   
                                
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                               ข่าวสารงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ  
 
                                                -  การพัฒนาบุคลากรในการศึกษาและตรวจค้นหา
                                                   โรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ รุ่นที่ 3
 

                                                - ปฏิทินการปฏิบัติงานการป้องกันและคุมโรคอุบัติใหม่
                                               
    ในธรรมชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

                                                  - ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช              
                                                   เรื่องมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคอีโบลา
   
     
 
                      .............................................................................................
   
       
หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า    
(เนื่องจากเวปเพจนี้กำลังปรับปรุง            
กรุณาใช้ IE. เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป ในการเข้าช
ม)
     
     .............................................................................................    
                    
 
   
 
- ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย ประจำปี 2559-61
   
     
     
................................................................................................................................................................................................................................
 
                                          ปรับปรุง 7 พฤศจิกายน 2562
 
  จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์   2557   
http://www.free-counter-plus.com
      กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
E-mail: wrd.dnp@yahoo.com