ปิด
Facebook สตน.
     
 
องค์กร ผู้บริหาร โครงสร้างสำนัก สาระ-ความรู้ เอกสารเผยแพร่  ข่าว/กิจกรรม ติดต่อเรา
ร่วมมือร่วมใจ ใช้คุณธรรมนำองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา ยึดหลักวิชาการ เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
<<<< ผู้อำนวยการสำนัก >>>>
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจข้าราชการพลเรือน
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
เริ่ม 2 มิ.ย. 57
< WEBMASTER >
 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน
 
ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิต
 
ตอนที่ 2 พิทัาษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
 
ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
 
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
 
 
Page Facebook
 
   
  • สมเด็จพระเทพ
  • รัชการที่ 10.jpg
  • ในหลวง ร.10

ประกาศ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

 
  1. กิจกรรมสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
  2. กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
  3. คู่มือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  4. watershed profile  
  5. Unit cost  

      
บ้านห้วยน้ำกืน ชุมชนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 
      
บอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 
           
วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การจัดการลุ่มน้ํา 4.0 : Ecosystem-based watershed Management ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
           
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบนโยบาย เรื่อง การจัดการลุ่มน้ำ 4.0 Ecosystem-based watershed Management ในโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
   

   กิจกรรมสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  

            
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก จ.ลำปาง จัดทำฝายต้นน้ำลำธารจำลองรูปแบบต่างๆ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมจัดทำบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นจุดบริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำภายในหน่วยงานเพิ่มเติม นายเทวัญ จันทร์พรหม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน 
          
วันที่15ก.ย.59 หน่วยอนุรักษ์ฯห้วยสามสบ จ.น่าน ได้ออกไปร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯนำกล้าไม้และกล้าหญ้าแฝก ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน มีชาวบ้านสนใจมาขอรับกล้าไม้และกล้าหญ้าแฝกเป็นจำนวนมาก 
            
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ 16 และส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ ได้จัดกิจกรรมปลูกแฝก สร้างฝาย เจริญรอยตามแนวพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร โดยมีนายปราสาท พาศิริ รองเลขาธิการสำนักงาน กปร เป็นประธานพิธีเปิด และมีคณะอนุกรรมการฯ หญ้าแฝก นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ ผอ ส่วนส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานหญ้าแฝก ผู้นำชุมชน ชุมชนและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในการนี้มีการปลูกแฝก 150,000 กล้า ปลูกป่า 30ไร่ สร้างฝาย 10 ตัว ประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ หญ้าแฝก กำแพงที่มีชีวิต หญ้าพระราชทาน จากนักเรียนผู้เข้าร่วมงานรวม 11 โรงเรียน
              
วันที่ 12 ส.ค. 2559 ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ วัดและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สระน้ำสาธารณะบ้านแสนสุข ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พิกัด 48 P 0415440 UTM 1616291 โดยใช้หญ้าแฝกสายพันธ์สงขลา 3 มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 85 คน

   กิจกรรมหน่วยงานในสังกัด  

...   (อ่าน ...)

    ...  

       ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา     ข่าว/กิจกรรมหญ้าแฝก    ข่าว/กิจกรรมส่วนวิจัยต้นน้ำ
 
โครงการฝึกอบรม
ข่าวประกวดราคา/ประกาศราคากลาง
รับสมัครงาน/ประกาศผล
 
     "รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม" ของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์     24-01-61

   แบบรายงานและแบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม ปีงบ 61     16-11-60

   โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์   28-02-60

   ตาราง ปปชโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 20 รายการ   9-11-59

   ตาราง ปปชโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานและ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ   17-08-59

   ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน
   ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)    28-11-60

  ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ-สำนักอนุรักษ์และจัดการลุ่มน้ำ    15-11-60
  ดาวน์โหลด สำเนาประกาศกำหนดวัน-เวลา-สถานที่    15-11-60
 
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 -
 
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  1. แนวทางการจัดการลุ่มน้ำ 4.0 “Ecosystem - based Watershed Management” โดย (นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล) และ
      การบรรยายเรื่อง การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 4.0 "ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ" โดย (นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล)
 
  2. การจัดการลุ่มน้ำ โดยใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัย ระบบนิเวศ (Ecosystem based Adaptation : EbA) โดย (นางสาวจารุวรรณ งามสิงห์)
 
  3. การวิเคราะห์ระบบนิเวศและโครงสร้างเชิงวิศวกรรม เพื่อเปรียบเทียบฝายมีชีวิตกับฝายต้นน้ำลำธาร โดย (นายอุทัย พรมนารี และ นายธีระพงศ์ งานขันทะ)
 
  4. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำโดยใช้หลักของการสร้างชมรมผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำ โดย (ศ.ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม)
 
  5. การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (CEO) โดย (นายรุ่ง หิรัญวงษ์)   
 
  6. การจัดการลุ่มน้ำ โดยการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) โดย (นางสาวรุจิรา พงศ์พูลทอง)
 
  คำสั่งเข้าร่วมโครงการ
 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Eba - (ใช้ขออนุมัติจัดประชุม)
 
  หัวข้อการบรรยาย และ แบ่งกลุ่มหน่วยงานสนาม
 
 เอกสารการประชุม เอกสารการประชุมย้อนหลัง   
 
- ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ -
 
  ประกาศสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เรื่อง ลักษณะสำคัญขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2558 และร่างโครงสร้างสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
  การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
  โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
    --- : ---  "---"---
 ประกาศ ประกาศย้อนหลัง   
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ  
       ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รางวัลเลิศรัฐ 2561
ดาวน์โหลด  สรุปรายงานฯ ย้อนหลัง     update 30-10-2561
จดหมายข่าว  
       ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ข่าววันที่ 14 มิ.ย. 61
ข่าววันที่ 28-30 มี.ค. 61
ดาวน์โหลด  จดหมายข่าวย้อนหลัง     update 09-04-2561
<<<<- เอกสารดาวน์โหลด ->>>>

ดาวน์โหลด ลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง         17-05-2562
ดาวน์โหลด ลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 2562         04-04-2562
ดาวน์โหลด แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่าปี 2562         10-01-2562
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานขอบเขตแปลงปลูกป่า 2562          21-12-61
ดาวน์โหลด รายงานผลการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)          21-12-61
ดาวน์โหลด รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          31-10-61
ดาวน์โหลด การจัดทำแผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          7-06-61
ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผล หน่วยงานสนาม ปี 2561          30-05-61
ดาวน์โหลด การฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ          30-04-61
ดาวน์โหลด การประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑         02-03-61
ดาวน์โหลด โครงการศึกษาเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำห้วยท่าเล่-ห้วยลานสาง จังหวัดตาก        23-01-61
ดาวน์โหลด Operation Room (ภาพในห้องประชุม)       08-09-60
ดาวน์โหลด ข้อมูลในการจัดตั้งหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ       08-09-60
ดาวน์โหลด แนวทางในการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำใหม่ หรือขยายขอบเขตหน่วยงานเดิม     08-09-60
ดาวน์โหลด ข้อมูลประกอบการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อนุรักษ์     09-06-60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณแผนพัฒนาภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561         19-05-60
ดาวน์โหลด รายงานข้อมูลหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำที่มีความประสงค์จะติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ       12-04-60
ดาวน์โหลด เอกสารบรรยาย ต้นน้ำก้าวไกลประเทศไทย 4.0       08-03-60
ดาวน์โหลด แบบขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคสนามที่สังกัดส่วนกลาง       30-01-60
ดาวน์โหลด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ.2560-2579       2-12-59
ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่เปิดให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐรับจองเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ (CSR)       30-11-59
ดาวน์โหลด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ       30-11-59
ดาวน์โหลด สำรวจพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สบอ. 1-16       21-11-59
ดาวน์โหลด Unit cost สำหรับประกอบ ตั้งคำของบประมาณปี 2561     22-09-59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561      07-09-59
ดาวน์โหลด หนังสือนำส่งถึงส่วนและหน่วยงานสนามในสังกัด สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ      03-06-59
ดาวน์โหลด หนังสือนำส่งถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และสาขาทุกสาขา      03-06-59
ดาวน์โหลด Unit cost สำหรับประกอบ ตั้งคำของบประมาณปี 2560  21-10-58
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 60   20-10-58
ดาวน์โหลด แบบคำขอโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ปี 2560 (เขาหัวโล้น)   19-10-58
ดาวน์โหลด แบบรายงานที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างระบบป่าเปียก ปี 2558
ดาวน์โหลด โครงการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ
ดาวน์โหลด กิจกรรมงานสาธิตทำขั้นบันไดดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ภายใต้กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
ดาวน์โหลด เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการทำขั้นบันไดดิน  ,  เอกสารการบำรุงรักษาระบบป่าเปียก(Wet Fire Break)
ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมที่ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุง 18/03/58 
ดาวน์โหลด ประชุมกิจกรรมตรวจวัดปริมาณน้ำท่าและดินตะกอน วันที่ 24 กพ 58
ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คำสั่ง คู่มือ แบบฟอร์ม)
ดาวน์โหลด จัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด การจัดทำรูปเล่มรายงานการจัดฝึกอบรม ประจำปี 2558 0001
ดาวน์โหลด แบบสำรวจ และแบบรายงาน กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ดาวน์โหลด การจัดทำระบบป่าเปียก (Wet Fire Break) ปีงบประมาณ 2559
เพิ่มเติม คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สบอ.)  
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สตน.)  
ดาวน์โหลด การจัดทำรายละเอียดเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกิจกรรมงาน/โครงการ
ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อใช้ประกอบคำของบประมาณ ปี 2558 หน่วยงานด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ม.ค.57
การประชุมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สตน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการหญ้าแฝกฯ ที่สำนักงาน กปร
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
การประชุมคณะทางานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
รองเลขาธิการ กปร. ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1
การประเมินผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2556
งานครบรอบ 11 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผลการคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ปี 2556
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี จ.เชียงใหม่
การตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกฯ ร่วมกับคณะของรองเลขาธิการ กปร. ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (จ.สุโขทัย)
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินมูลค่าความเสียหายฯหลังการทำลายป่าไม้ จ.นครราชสีมา
ขั้นตอนการรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ
report_form
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ร่วมกับสำนักงาน กปร.
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.เชียงใหม่
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ขอนแก่น
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.กาญจนบุรี
การดูงานและประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้าปี 2556
60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เหลียวหลัง-แลหน้า การพัฒนาต้นน้ำ
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่นี่   : วันที่ 15 พ.ค.56 / วันที่ 16 พ.ค.56 / วันที่ 17 พ.ค.56
รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี

- ข้อมูลด้านการบริการประชาชน -
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ-ขั้นตอนการรับบริการ/ส่วนส่งเสริมฯ
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนวิจัยต้นน้ำ
มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ/ส่วนประเมินฯ
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ)
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำต่อการสร้างฝายต้นน้ำ
โปรแกรมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อความสำเร็จของการปลูกสร้างสวนป่า
แบบฟอร์มสำรวจข้อมุลพื้นฐานและการฟื้นฟู
- ข้อมูลองค์กร -
 
  
 ลักษณะสำคัญขององค์กร
  
 วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
  
 ศูนย์ร้องเรียน สตน.
  
 ส่งข้อความร้องเรียน สตน.
ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงานภายใน

"รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม" ของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์     24-01-61
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557 "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (จังหวัดกาญจนบุรี) ประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม "หลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรค่ายเยาวชนต้นน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการตัดสินรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2556
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 กาญจนบุรี
การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง API เพื่อการเตือนภัยน้าบ่าไหลหลากลุ่มน้าสา จังหวัดน่าน
รายงานการปลูกป่าโครงการ สสอ. บ้านหนองตะเคียนและโครงการปลูกป่าประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ สบอ.9 จ.อุบลราชธานี
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 602
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกโดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 (สุโขทัย) ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 51
ดาวน์โหลดข้อมูล : วีดีโอออกอากาศของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการจับประเด็นข่าวร้อน
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) เม.ย.56
รายงานการร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2556 โดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 6 (ขอนแก่น)
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4 (กาญจนบุรี) มี.ค.56
รายงานผลการเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายงานการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3
คู่มือ การประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำ
จะนำวิถีป่าไม้ไทยไปสู้ภัยธรรมชาติกันอย่างไร
สถานการณ์ป่าต้นน้ำ 2555
การจำลองเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554
ป่าต้นน้ำ (ฉบับประชาชน)
คู่มือการเก็บวัดข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ
การให้น้ำของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อประเมินน้ำท่าของพื้นที่ต้นน้ำเป้าหมายจากข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำตัวอย่าง
แบบจำลองน้ำท่าที่ต้นน้ำเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
แบบจำลองน้ำท่าป่าต้นน้ำ
ระบบนิเวศเขายายดา-เขาท่าฉุด จังหวัดระยอง
การจัดการความรู้เรื่องหญ้าแฝก
รายงานโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ
มโนคติเชิงวิเคราะห์ เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้เทคนิค Rainfall-runoff polygons ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไหลของน้ำท่าในลำธารปีหลังการปลูกป่า จ.น่าน
ลักษณะการให้น้ำท่าไหลในลำธารของป่าต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำในการสร้างฝายต้นน้ำ (เอกสารประกอบ)
สมดุลน้ำของป่าดิบแล้งที่สถานีวิจัยต้นน้ำมูล จ.นครราชสีมา
สมดุลน้ำของป่าธรรมชาติบริเวณต้นน้ำแม่สาคร จังหวัดน่าน
ศักยภาพการให้น้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
แบบจ้าลองเพื่อประเมินความยั่งยืนด้านกายภาพของระบบนิเวศต้นน้า
การพัฒนาแบบจำลองมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้
บทบาทของทรัพยากรป่าไม้ กับ ปัญหาน้้าบ่าไหลหลาก-แผ่นดินถล่ม
แบบจ้าลองน้าท่าของป่าดิบแล้งที่อ้าเภอเมืองระยอง
ความรุ้จากงานวิจัยเกี่ยวกับฝายต้นน้ำ
วิกฤตป่า-วิกฤตน้ำ
ไฟป่า...ร้อนถึงจุลินทรีย์ดิน
ผลกระทบของไฟป่าต่อการสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ
แบบจำลองเพื่อกำหนดพื้นที่ปลูกป่าที่ได้ผล
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ พ.ศ.2553
แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายฯของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ
การประเมินผลสำเร็จของการสร้างฝายต้นน้ำ
งานวิจัยต้นน้ำ more....

 
 
 
 
 
สถาณการณ์ ปี 2559
 
 
 
 
คู่มือ ปี 2560
 
คุ่มือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
 
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น
 
เอกสารเผยแพร่ ปี 2560
 
แปลงปลูกพืชในระบบวนเกษตรหลายชั้นเรือนยอด อายุ ๒๖ ปี ของนายเพียร พิจารณ์
 
แปลงปลูกพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นแบบผสมผสาน อายุ ๒๖ ปี ของนายเหรียญ คำแคว่น
 
เอกสารเผยแพร่ ปี 2556
 
คุณค่าป่าต้นน้ำ
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ด้านป่าไม้
 
ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพารา
บนพื้นที่ต้นน้ำ
 
การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
 
DVD ฐานข้อมุลงานวิจัต้นน้ำ
  สนใจติดต่อ...
  Tel. 02-5610777 ต่อ 1822, 1871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 
 
ฝายต้นน้ำลำธาร
ตามแนวพระราชดำริ
     
   
ขั้นตอนการขอรับเอกสารเผยแพร่งานวิจัยต้นน้ำ  
57 ปีงานอนุรักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
ภารกิจสำนักฯ (pptx, pdf)
การวิจัยต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำ (pptx, pdf)
หญ้าแฝก (pptx, pdf)
ชุมชนต้นน้ำ (pptx, pdf)
การจัดการพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม (pptx, pdf)
ฝายต้นน้ำลำธาร
คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
   
การสร้างเครือข่ายและบริหารความขัดแย้ง (pptx, pdf)
การปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วย(pptx, pdf)
หมู่บ้านพิทักษ์ต้นน้ำ (pptx, pdf)
การส่งเสริมการรับรอง สทก.(pptx, pdf)
เอกสารอ้างอิง(pptx, pdf)
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ฮาว
 
   
   
"รักษ์ต้นน้ำ" ฉบับ 1-3
   
หญ้าแฝกฟื้นฟูป่า
ปฏิบัติการเชิงรุก อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ระบบเตือนภัยดินถล่ม
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
หญ้าแฝกกำแพงปกป้องธรรมชาติ
ฝายต้นน้ำ
ชุมชนต้นน้ำ-พระราชดำริป่าเปียก
ค่ายเยาวชนต้นน้ำ
ปลูกป่า..ฟื้นฟูต้นน้ำ
ชุมชนคนรักแฝก
   
   
อาคารไพโรจน์สุวรรณกร ชั้น 6
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900