องค์ความรู้สนับสนุนยุทธศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

 

 


รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Chief Knowledge Officer (CKO)

ติดต่อสอบถามเรื่อง KM : www.fecebook/train/dnpkm ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง

 

 

 

ท่านเป็นผู้ชมลำดับที่  Free Hit Counter     ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550