กิจกรรมอื่นของศูนย์ฝึกอบรมที่1 (แพร่)ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

1. งานวันไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมาร

2.ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. ถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา

4. การตรวจสอบสมรรถนะความแข็งแรงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ(แพร่)

5. ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ปลูกต้นไม้ และรับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันกีฬาเปตอง

6. โครงการพัฒนาจิต

7.แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในจังหวัดแพร่

8.ประเพณีปี๋ีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการและอาจารย์อาวุโส

9.สมานฉันท์