พระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร

หลวงพ่อพุทธวิชิตมาร เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยปูนขาวสมัยโบราณ ประทับอยู่กับพื้นดิน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เศียรขาด เป็นพระเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยเจ้าผู้ครองนครแพร่ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเศียรกุด สถานที่องค์พระตั้งอยู่นั้น เรียกว่า ประตูมาร เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษสมัยนั้น ตามตำนานกล่าวถึงว่า เป็นวัดโปรดสัตว์

 • องค์พระได้รับการบูรณะครั้งแระเมื่อปี 2514 เป็นแบบสุโขทัยปางสะดุ้งมาร
 • วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2514 เวลา 10.20 น.
 • พิธีบรรจุหัวใจหลวงพ่อได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2514
 • ทำพิธีสมโภชหลวงพ่อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514
 • ทำพิธีเบิกเนตรในวันที่ 10 เมษายน 2514 เวลา 24.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระสังฆราชเจ้า วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงประทานนามเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2514 ให้ว่า" พระพุทธวิชิตมาร ประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร "
 • ต่อมาได้มีการบูรณะมาเป็นระยะ จนถึงปี 2545 ได้รับงบประมาณโครงการบูรณะหลวงพ่อ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนการป่าไม้
 • นอกจากนั้นได้มีการสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่สักการะบูชารวมสามรุ่น คือ
  • รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2516
  • รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2529
  • รุ่นที่ 3 เมื่อปี 2545

หลวงพ่อพุทธวิชิตมารเป็นที่เคารพบูชาและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของชาวบ้านในชุมชนรอบโรงเรียนป่าไม้ ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ พนักงาน และศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้

ในปี 2541 ได้มีการจัดงาน " วันไหว้หลวงพ่อ " เป็นครั้งแรก ในวันที่ 21 มกราคม 2541 ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์บูรณะหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อปี 2514 และถือเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ประเพณี " ไหว้หลวงพ่อ " ประจำปี 2552 เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2552

 

              

พระเดชพระคุณท่านพระราชวิสุทธี เจ้าคณะจังหวัดแพร่
ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

 

 

 

ผู้ร่วมงานใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์และสามเณร 52 รูป