ประชุมทวิภาคีระดับพื้นที่ ระหว่างคำม่วน-นครพนม ครั้งที่ 2
10 - 12 พ.ค. 2559
ณ แขวงคำม่วน สปป.ลาว