วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ณ สถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.


   
 
 
   
         
   
         
   
         
   
         
         

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142