สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เข้าร่วมงานพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
" 5 ธันวามหาราช " พุทธศักราช  2552   ในวันเสาร์ที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2552
ตั้งแต่เวลา 6.00 - 18.00 น. ณ บริเวณอาคารกิติคุณ                ด้วย จังหวัดตากกำหนดพิธีจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช"  พุทธศักราช 2552
ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยจัด พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 183 รูป  พิธีลงนามถวายพระพร  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกีรติฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
   
 
 
   
         
   
         
   
         
   
         
   

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142