สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553
 

 สรุปผลการประกวดราคาโดยวิธี ประกวดราคา/ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  เดือนตุลาคม 2550 
เดือนพฤศจิกายน 2550 
เดือนธันวาคม 2550 

เดือนมกราคม 2551 
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 
เดือนมีนาคม 2551 
เดือนเมษายน 2551 
เดือนพฤษภาคม 2551 
เดือนมิถุนายน 2551 
เดือนกรกฎาคม 2551 
เดือนสิงหาคม 2551 
เดือนกันยายน 2551 

 

                                        สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง วิธีอื่นๆ
(ตุลาคม 2550 - มิถุนายน 2551)
         
การจัดซื้อ                
           
การจัดจ้าง                 
           
การจัดจ้างตามสัญญา 
(ตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551)
               
การจัดซื้อ                           
               
การจัดจ้างตามสัญญา    
               
การจัดจ้าง                          
               
การจัดจ้างตามข้อตกลงจ้างเหมา

----------------------------------------------------------------------

(ม.ค. 2552)  
(ก.พ. 2552)  

(ม.. 2552)  

(เม..2552)
  
(พ.. 2552)
   

(มิ.. 2552)   
(ก.. 2552)   
(ส.. 2552)   
(ก.. 2552)   
(ต..-พ.. 2552) 
(ธ.. 2552)   
 
(ม.. 2553)    
(ก.. 2553)    
(มี.. 2553)    
(เม.. 2553)    
(พ.. 2553)    
(มิ.. 2553)    
(ก.. 2553)    
(ส.. 2553)    
(ก.. 2553)    
(ต.. 2553)    
(พ.. 2553)    
(ธ.. 2553)    
(ม.. 2554)    
(ก.. 2554)    
(มี.. 2554)    
(เม.. 2554)    
(พ.. 2554)    
(มิ.. 2554)    
(ก.. 2554)    
(ส.. 2554)    
(ก.. 2554)    
(ต..- พ.ย. 2554)    

 

**งบประมาณ อส.ประจำปี พ.ศ.2552  คลิก
**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553   คลิก
 

 
 
 

ข้อมูลโดย : สำนักบริหารงานกลาง    และสำนักแผนงานและสารสนเทศ
จัดทำโดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช