ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(Statistical Data of National Park, Wildlife and Plant)
หมายเหตุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 

                                              ต้องการดูรายละเอียดเล่มใด กรุณา คลิก ที่รูปเล่มได้เลยค่ะ

 
                

 

 

  ข้อมูลสถิติ ปี 2561  

  ข้อมูลสถิติ ปี 2560  

 
     
     

  ข้อมูลสถิติ ปี 2559  

  ข้อมูลสถิติ ปี 2558  

  ข้อมูลสถิติ ปี 2557

     
     

ข้อมูลสถิติ ปี 255

ข้อมูลสถิติ ปี 2555

ข้อมูลสถิติ ปี 2554 

     
     

ข้อมูลสถิติ ปี 2553 ข้อมูลสถิติ ปี 2552 ข้อมูลสถิติ ปี 2551
     
     

ข้อมูลสถิติ ปี 2550 ข้อมูลสถิติ ปี 2549 ข้อมูลสถิติ ปี 2548
     
     

 
ข้อมูลสถิติ ปี 2547 ข้อมูลสถิติ ปี 2546  
     
     
 
กลุ่มงานวางแผนและสถิติ  ศูนย์สารสนเทศ 
สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อาคารสิทธิทำกิน (สทก) ชั้น 5  เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1242
 

กลับหน้าแรกกรมอุทยานฯ