เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องของเรื่อง

ป่าเมืองกาญจน์ในอดีต“จังหวัดกาญจนบุรีเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ แต่หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา(พ.ศ. 2484 - 2488) สัตว์ป่าถูกล่าจนเกือบหมดสิ้นไป การล่าสัตว์ส่วนมากไม่ได้ล่าอย่างแบบกีฬา แต่เป็นการล่าแบบล้างผลาญ เช่น การนั่งรถจี๊ปส่องไฟสปอร์ตไลท์ฉายกราดแล้วยิงไม่เลือกว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์หรือไม่ แม้แต่ลิง ค่าง บ่าง

ชะนี ซึ่งเป็นสัตว์สวยงามประดับป่าก็ถูกยิงจนแทบไม่เหลือติดป่า กระต่ายป่าซึ่งเคยมีตามท้องทุ่งก็ถูกยิงจนแทบสูญสิ้นนกยูงอันเป็นต้นเสียงของเพลงเขมรไทรโยค ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ก็ถูกยิงจนแทบไม่มีเหลือ” อ่านต่อคลิก

ข่าวสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

 

   + ออมสินรวมใจอนุรักษ์ผืนป่า  อ่านต่อคลิก
  + ฝึกทบทวนสมรรถภาพพนักงาน  อ่านต่อคลิก
  + ศึกษาดูงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  อ่านต่อคลิก
  + วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554  อ่านต่อคลิก
  + ร่วมพิธีเปิดโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อ่านต่อคลิก
  + ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ่านต่อคลิก

+ นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ร่วมกิจกรรมวันช้างไทย  อ่านต่อคลิก

+ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมศึกษาปัญหาช้างป่า  อ่านต่อคลิก

+ นายไพฑูรย์ อินทรบุตร เจ้าหนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ร่วมกันตรวจจับกุมผู้ต้องหาล่าสัตว์ป่า   อ่านต่อคลิก

+ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ร่วมกันตรวจจับกุมผู้ต้องหาล่าสัตว์ป่า   อ่านต่อคลิก

 

 

 

 + กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 + สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

 + ชมรมเพื่อนสลักพระ

 + ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หมู่ที่ 4 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 ตู้ ปณ.14 ปท.กาญจนบุรี โทร 034-584032

E-Mail:: ws3_slp@dnp.go.th