ยินต้อนรับคุณเข้าสู่เว็ปไซต์"กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"


เสวนาภายใต้หัวข้อ "25 ปี แห่งการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำ...ฤาจะสูญพันธ์จากเมืองไทย"
ณ ห้องประชุมกริตสามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาภายใต้หัวข้อ "25 ปี แห่งการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำ...ฤาจะสูญพันธ์จากเมืองไทย" โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผศ.ฟิลลิปป์ ดี ราวน์ กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นายสมปราชญ์ ผลก หัวหน้างานปฏิบัติการพื้นที่ราบต่ำเขานอจู้จี้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ และนายสมบูรณ์ ทองด้วง ตัวแทนชาวบ้านคลองท่อมหนึ่ง จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมกริตสามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

ยินต้อนรับคุณเข้าสู่เว็ปไซต์"กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"
.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนประชาสัมพันธุ์ และเผยแพร่
โทร. 02-5610777 ต่อ 1162 โทรสาร 02-5796549 webmaster : pr@dnp.go.th

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation