Untitled Document
 

              ข่าวประจำวัน      โครงสร้างหน่วยงาน     อำนาจหน้าที่    ติดต่อหน่วยงาน 

   

Untitled Document


   
 

 

 

พิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2556
ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

    

   เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2556 โดยมีนายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , นายฐานิส น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหัวดเลย ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย