Untitled Document
 

              ข่าวประจำวัน      โครงสร้างหน่วยงาน     อำนาจหน้าที่    ติดต่อหน่วยงาน 

   

Untitled Document


   
 

 

 

งานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 116 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ครบรอบ 10 ปี
ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

     วันที่ 18 กันยายน 2555 นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 116 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ครบรอบ 10 ปี พร้อมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 117 รูป โดยมี นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช , นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติทั้ง 2 กรม ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้