Untitled Document
 

              ข่าวประจำวัน      โครงสร้างหน่วยงาน     อำนาจหน้าที่    ติดต่อหน่วยงาน 

   

Untitled Document


   
 

 

 

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน กีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    

   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน กีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 โดยมีผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ