Untitled Document
 

              ข่าวประจำวัน      โครงสร้างหน่วยงาน     อำนาจหน้าที่    ติดต่อหน่วยงาน 

   

Untitled Document


   
 

 

 

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงในตัวชี้วัดที่ 1.1.1 และตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์กรมป่าไม้

          มื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงในตัวชี้วัดที่ 1.1.1 และตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์กรมป่าไม้


 
      
   

 

 

      
   

 

 

      
   

 

 

      
   

 

 

      
   

 

 


กลับขึ้นด้านบน