ป่าทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวถือได้ว่าเป็นแหล่งความงามตามธรรมชาติที่สำคัญของภาคใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมีความงามตามธรรมชาติทั้งในด้านพืชพรรณและสัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายในป่าแห่งนี้นอกจากความงามโดยทั่วไปแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวยังมีจุดเด่น เฉพาะหลายแห่งด้วยกัน คือ

++ ทุ่งกะมัง++
เป็นทุ่งหญ้าที่เกิดจากการทำลายป่าของราษฎรที่ขึ้นไปบุกรุกป่าธรรมชาติเพื่อปลูกพืชและตั้งหลักแหล่ง พื้นที่ส่วนนี้เป็นทุ่งหญ้าอันกว้างขวาง ส่วนใหญ่เป็นหญ้าเพ็กและหญ้าหวาย มีไม้พุ่มขึ้นประปราย เช่น แววมยุราหม้อข้าวหม้อแกงลิง เอนอ้า และหญ้าพง กลางทุ่งมีลำห้วยไหลผ่าน 3 สาย

++ บึงแปน++
ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าราบเรียบมีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรปกคลุมด้วยหญ้าคา หญ้าหวาย เฟิร์น กก และจูด ธรรมชาติโดยรอบของพื้นที่ส่วนนี้มีความสวยงามมาก ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ภูเขาบางลูกมีความโดดเด่นชวนมอง เช่น แหลแม่ไต๋ และภูเขียว เป็นต้น

++ ภูคิ้ง++
เป็นทุ่งหญ้าบนเทือกเขาสูง มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร อยู่บนเนินสูงของยอดภูเขียวใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชัน เมื่อขึ้นไปอยู่บนจุดนี้แล้วจะมองเห็นพื้นที่ราบด้านล่างของอำเภอเกษตรสมบูรณ์เขื่อนห้วยกุ่ม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูด่านอีป้อง ภูผาจิตในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวภูซำผักหนาม ภูเวียง ลำน้ำพรม และเขื่อนจุฬาภรณ์ บริเวณซอกหินและแอ่งดินบางตอนมีพรรณไม้สวยงามมากมาย

++ ลานจันทร์และตาดหินแดง++
เป็นลานหินกว้างขวางในลำน้ำพรม เหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาบน้ำของนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณหน่วยศาลาพรม

++ น้ำตกตาดค้อ++
อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่บริเวณหน่วยสะพุงเหนือมีความสูงประมาณ 20 เมตร อยู่กลางป่าดงดิบที่แน่นทึบในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม