Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่น บริหารพื้นที่อนุรักษ์เชิงบูรณาการ เพื่อมหาชน ก้าวสู่มาตรฐานสากลและความเป็นเลิศ ปรัชญา(Philosophy) มุ่งมั่น อนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปณิธาน(Determination) พิทักษ์ผืนป่า เพื่อปวงประชาเป็นสุข (Protect the forest for people happily) ค่านิยมหลัก(Core Value) It's right. - ทำในสิ่งที่ถูกต้อง I-Idea มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์, T-Technologyก้าวทันเทคโนโลยี, S-Service Mind มีจิตบริการ, R-Responsibility ทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่, I-Intelligent มีความเฉลียวฉลาด, G-Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล, H-Honesty มีความซื่อสัตย์, T-Team Work ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 
ข่าว ผู้อำนวยการสำนักฯ  
 
วันที่ 2 กันยายน 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะทำงาน ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
อ่านต่อ
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2559-2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
อ่านต่อ
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและหัวหน้า หน่วยงานภาคสนาม สังกัด สบอ.ที่ 3 พบ. เข้าร่วมพิธีเปิดระบบกักเก็บและจ่ายน้ำ ตามกิจกรรมป่าเปียก ณ วัดไร่มะม่วง(พระราชดำรัส) จ.เพชรบุรี
อ่านต่อ
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้โปรแกรม ArcGIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค. 58 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 32คน
อ่านต่อ
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย ออส. ได้มอบหมายให้ นายสมหมาย กิตยากุล รอง ออส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A.Slade
อ่านต่อ
กิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์
  • สำนักฯ
  • ส่วนป้องกันฯ
  • ส่วนไฟป่าฯ
  • ส่วนอุทยานฯ
  • ส่วนสัตว์ป่าฯ
  • ส่วนต้นน้ำฯ
  • ส่วนฟื้นฟูฯ
ประมวลภาพ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ห้วยตะเข้เจริญผล อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
อ่านทั้งหมด...
กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
อ่านทั้งหมด...
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก สมเด็จพระเทพรัตนฯ
เพื่อดูภาพขยาย
ภาพกิจกรรม 5ส. วันที่ 8 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม 5ส. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
อ่านต่อ

กฏหมายเกี่ยวกับการแจ้งครอบครอง/ค้างาช้าง

ด่วน....แจ้งครอบครองและขออนุญาตค้างาช้าง

 

นายวัฒนา  พรประเสริฐ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ สบอ.3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง
 
นายวัฒนา  พรประเสริฐ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ สบอ.3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ทศจ. ประจวบคีรีขันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบปางช้างตลาดน้ำสามพันนาม  อ.หัวหิน โดยได้มีการเก็บดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ว่าพังแอปเปิลกับพลายดอย เป็นแม่ลูกกันหรือไม่ เนื่องจากพลายดอยไม่ได้แจ้งทำบัญชีตั๋วลูกครอกไว้
 
 
 
 
 
นายนรินทร์ คุตตะสิงคี ผู้อำนวยการส่วนไฟป่าฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนฯ ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง
 
สถานีควบคุมไฟป่าหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกับ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล และสถานี ควบคุมไฟป่าประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน วันรณรงค์ให้ปลอดพิษ จากไฟป่า โดยมีนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดพิธ
ดูรูปทั้งหมด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งกระจาน
จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2555
ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปตท. 
ณ หอประชุมอำเภอแก่งกระจาน
ดูรูปทั้งหมด
ข้อมูลการเกิดไฟไหม้ป่าจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 1 ตุลาคม 2555 - 15 พฤษภาคม 2556
 
นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข ผอ.ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายขจร วีระใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อ่านต่อ...
แนะนำ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
แนะนำ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2554 - สิงหาคม 2555
Download...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเลขโทรศัพท์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 032-772312 และหมายเลข

032-459291 หรือผ่านทางกรมอุทยานฯ โทร.02-5620760 

หมายเลขโทรศัพท์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ 032-706051

       

-เรียน หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย กรณีการบันทึกข้อมูลพนักงานจ้างเหมา ในระบบงานของกรมอุทยานฯ ขอให้ใช้ User++tsrgb03 และ password ให้ใช้คำว่า password ในการบันทึกข้อมูลหน้าเวปไซต์ http://dnp-app.dnp.go.th ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 58 *ห้ามเปลี่ยน password โดยเด็ดขาด **การปรับปรุงแก้ไขให้ทำเฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ          ( เพื่อดูเอกสารประกอบ) หน้า1, หน้า 2, หน้า 3,น้า 4, น้า 5

-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  ได้จัดทำจุลสารคนรักษ์ป่า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 56 ถึง มกราคม 57 ผู้สนใจสามารถ DOWNLOAD จุลสารได้ ( เพื่อดูเอกสาร

-10 ก.ย. 2557) ..... กรมอุทยานฯ ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ( เพื่อดูเอกสารประกอบ)