หน้าแรก

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
และสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
(คลิก)

คลิกที่สำนักเพื่อดูรายชื่อ

ตารางในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการทดสอบวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
(คลิก)

วันที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ลำดับที่
หน่วยงาน
หมายเลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
เวลาทดสอบวิ่ง
เวลารายงานตัว
ณ ลานเอนกประสงค์
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551
1
ส.อป.
1-9
7.00 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
ส.อช.
1-3
สบอ.2
1-192
2
สบอ.1
1-249
7.45 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
3
สบอ.3
1-478
8.30 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
1
สบอ.4
1-250
7.00 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
2
สบอ.5
1-430
7.45 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
3
สบอ.6
1-338
8.30 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551
1
สบอ.7
1-233
7.00 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
2
สบอ.8
1-295
7.45 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
3
สบอ.9
1-295
8.30 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.
4
สบอ.10
1-184
9.15 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
1
สบอ.11
1-371
7.00 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
2
สบอ.12
1-174
7.45 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
3
สบอ.13
1-332
8.30 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551
1
สบอ.14
1-240
7.00 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
2
สบอ.15
1-201
7.45 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 6.00 น.
3
สบอ.16
1-556
8.30 น.
รายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 7.00 น.

ตารางในการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์
ณ โรงพละ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
(คลิก)

วันที่
ในการประเมินสมรรถนะ
เวลาสอบสัมภาษณ์
หน่วยงาน
หมายเลขประจำตัว ผู้เข้าสอบ
จำนวนผู้เข้าสอบ
(ราย)
วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551
รอบที่1
เวลา 9.00 น.
ส.อป.
1-9
453
ส.อช.
1-3
สบอ.1
1-249
สบอ.2
1-192
รอบที่ 2
เวลา 13.00 น.
สบอ.3
1-478
478
วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
รอบที่ 1
เวลา 9.00 น.
สบอ.4
1-250
509
สบอ.5
1-259
รอบที่ 2
เวลา 13.00 น.
สบอ.5
260-430
509
สบอ.6
1-338
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551
รอบที่ 1
เวลา 9.00 น.
สบอ.7
1-233
528
สบอ.8
1-295
รอบที่ 2
เวลา 13.00 น.
สบอ.9
1-295
479
สบอ.10
1-184
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
รอบที่ 1
เวลา 9.00 น.
สบอ.11
1-371
439
สบอ.12
1-68
รอบที่ 2
เวลา 13.00 น.
สบอ.12
69-174
440
สบอ.13
1-334
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551
รอบที่ 1
เวลา 9.00 น.
สบอ.14
1-240
441
สบอ.15
1-201
รอบที่ 2
เวลา 13.00 น.
สบอ.16
1-556
556

แผนที่การเดินทางไปสถานที่ทดสอบสมรรถนะ : กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (คลิก)

แผนผังสถานที่สดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่ง
ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
(คลิก)

กลับหน้าแรก