ช้างไห้

ชื่ออื่นๆ  ช้างร้องไห้

ชื่อวิทยาศาสตร์   Borassodendron machadonis

ชื่อวงศ์   PALMAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว

ใบ           ใบรูปกลีบพัด สีเขียวเข้ม สูงถึง 25 ฟุต ใบคล้ายใบตาล กว้าง 4 ฟุต ทางใบยาว 5 ฟุต ตามขอบก้านทางใบไม่มีหนาม ใบย่อยมีแฉกลึกมาก ใบย่อยกว้างและไม่แข็งเหมือนตาลโตนด

ดอก        ดอกมีเพศแยกกันอยู่คนละต้น ช่อดอกตัวผู้ยาว 5 ฟุต กลีบดอกตัวผู้สีครีม ปลายกลีบมีสีส้ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่อดอกตัวเมียยาว 2 ฟุต ดอกสีเขียว

ผล          ผลกลมเหมือนผลตาลโตนด สีเขียว เมื่อแก่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ผลอ่อนรับประทานได้ ผลแก่มีเมล็ดแข็ง 2-3 เมล็ด

ลักษณะทางนิเวศวิทยา

พื้นที่ที่พบ             พบทางภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช  ตรัง จนถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและบอร์เนีย