ชุมแสงน้ำ

Xanthophyllum  ellipticum  Korth.

ชื่ออื่น  :  กระดูกไก่  (นราธิวาสนีเลง  (มลายู-นราธิวาส)

            ไม้ต้น  สูง  15-30  เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง  ลำต้นเปลาตรง  เปลือกค่อนข้างบาง    เรียบ  หรือมีริ้วตื้น ๆ ตามยาว  สีเทาแกมน้ำตาลอ่อน  เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน  ผิวเปลือกสีเขียว  แผ่นใบ  รูปหอก  รูปรี  ถึงรูปไข่  กว้าง  2-6  เซนติเมตร  ยาว  5-12  เซนติเมตร  ผิวใบเกลี้ยง  ปลายใบเป็นติ่งเรียวแหลม  โคนใบสอบแหลม  เส้นแขนงใบ  4-8  คู่  เส้นย่อยเป็นรูปตาข่ายชัดเจนทั้งสองด้านของแผ่นใบ  ก้านใบยาว  0.3-0.5  เซนติเมตร  ดอก เล็ก  สีขาวนวลถึงเหลืองอ่อน  ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง  ผล  กลม  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  เซนติเมตร  สุกสีเหลืองส้ม  มี  เมล็ด

ระยะเวลาการเป็นดอก-ผล    ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน  ผลแก่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ลักษณะทางนิเวศและการกระจายพันธุ์    พบในที่ลุ่มต่ำน้ำขัง และในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย  ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย  และสิงคโปร์

ประโยชน์   เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทั่วไป