สำหรับนักท่องเที่ยว
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
และตรวจสอบข้อมูลการจอง
กรณีที่มีล็อกอินและรหัสผ่าน
จากการจองที่พัก-บริการ
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
กรณีที่ลืมรหัสผ่าน
คลิกที่นี่
   
   ร้องเรียนเกี่ยวกับ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   จองบ้านพัก/ค่ายพัก
   ออนไลน์
   
   จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์
   ออนไลน์
   
   คำแนะนำการจองที่พัก
   การชำระเงิน การเข้าพัก
      ปฏิทินการจองบ้านพัก
   ค่ายพักว่างหรือไม่ว่าง
      ปฏิทินการจองเต็นท์
   และพื้นที่กางเต็นท์
   ว่างหรือไม่ว่าง
      ผังบริเวณพื้นที่กางเต็นท์
      กำหนดปิดการท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      อัตราค่าบริการผ่านเข้า
   อุทยานแห่งชาติ       คำแนะนำในการท่องเที่ยว
      ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลวนอุทยาน
      ข้อมูลศูนย์ศึกษา-ปฏิบัติการ
      แผนที่อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือ วารสาร สารคดี
   สื่อมัลติมีเดีย โปรแกรม
   อุทยานแห่งชาติ
      หัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่
   ที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
   อีเมล พื้นที่ วันที่จัดตั้ง
   สถานภาพ และสังกัด
   การจัดทำแผนแม่บท       กิจกรรม-ข่าว
      ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
   มรดกโลกทางธรรมชาติ
      ติดต่อสอบถามกับ
   เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง       สถิตินักท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      สถิติเงินรายได้
   อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือเวียน แบบฟอร์ม
      ตราสัญลักษณ์
   50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย
  


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลและจองที่พัก-บริการแบบออนไลน์ สำหรับบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยท่านในการวางแผนท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ท่านอาจจะใช้ระบบค้นหาด้านล่างนี้ เพื่อช่วยให้เข้าถึงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว หรือเลือกได้จากรายการของอุทยานแห่งชาติที่แยกไว้แต่ละภาคตามตารางด้านล่าง หากท่านคลิกที่ "ชื่ออุทยานแห่งชาติ" จะพบข้อมูลที่เป็นข้อความและภาพ หรือคลิกที่ "ข้อมูล" จะพบข้อมูลที่เป็นข้อความของอุทยานแห่งชาติที่เลือก (สำหรับพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์)


อุทยานแห่งชาติ
จังหวัด
กิจกรรม


อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
ลำดับ อุทยานแห่งชาติ จังหวัด ข้อมูล
  ภาคเหนือ
1.   อุทยานแห่งชาติคลองลาน   กำแพงเพชร ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า   กำแพงเพชร ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   กำแพงเพชร ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติขุนแจ   เชียงราย ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง   เชียงราย ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก   เชียงราย ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติขุนขาน   เชียงใหม่ ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   เชียงใหม่ ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา   เชียงใหม่ ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย   เชียงใหม่ ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   เชียงใหม่ ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติผาแดง   เชียงใหม่ ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   เชียงใหม่ ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติแม่โถ   เชียงใหม่ ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติแม่วาง   เชียงใหม่ ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   เชียงใหม่ ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   เชียงใหม่ ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติออบขาน   เชียงใหม่ ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติออบหลวง   เชียงใหม่ ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   ตาก ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช   ตาก ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ   ตาก ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติแม่เมย   ตาก ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติลานสาง   ตาก ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   น่าน ข้อมูล
26.   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   น่าน ข้อมูล
27.   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   น่าน ข้อมูล
28.   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   น่าน ข้อมูล
29.   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   น่าน ข้อมูล
30.   อุทยานแห่งชาติแม่จริม   น่าน ข้อมูล
31.   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   น่าน ข้อมูล
32.   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง   พะเยา ข้อมูล
33.   อุทยานแห่งชาติภูซาง   พะเยา ข้อมูล
34.   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   พะเยา ข้อมูล
35.   อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว   พิษณุโลก ข้อมูล
36.   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง   พิษณุโลก ข้อมูล
37.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ   พิษณุโลก ข้อมูล
38.   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   พิษณุโลก ข้อมูล
39.   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
40.   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
41.   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว   เพชรบูรณ์ ข้อมูล
42.   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   แพร่ ข้อมูล
43.   อุทยานแห่งชาติแม่ยม   แพร่ ข้อมูล
44.   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   แพร่ ข้อมูล
45.   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
46.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
47.   อุทยานแห่งชาติแม่เงา   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
48.   อุทยานแห่งชาติสาละวิน   แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
49.   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน   ลำปาง ข้อมูล
50.   อุทยานแห่งชาติดอยจง   ลำปาง ข้อมูล
51.   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท   ลำปาง ข้อมูล
52.   อุทยานแห่งชาติแม่วะ   ลำปาง ข้อมูล
53.   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล   ลำพูน ข้อมูล
54.   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง   ลำพูน ข้อมูล
55.   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง   สุโขทัย ข้อมูล
56.   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย   สุโขทัย ข้อมูล
57.   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
58.   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
59.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   อุตรดิตถ์ ข้อมูล
  ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
1.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   กาญจนบุรี ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   กาญจนบุรี ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   กาญจนบุรี ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   กาญจนบุรี ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติไทรโยค   กาญจนบุรี ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   กาญจนบุรี ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   กาญจนบุรี ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ   จันทบุรี ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น   จันทบุรี ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว   จันทบุรี ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   ตราด ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   ตราด ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร   ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติทับลาน   ปราจีนบุรี ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   เพชรบุรี ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง   ระยอง ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด   ระยอง ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   ราชบุรี ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติปางสีดา   สระแก้ว ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   สระบุรี ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   สระบุรี ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติพุเตย   สุพรรณบุรี ข้อมูล
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   ขอนแก่น ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ   ขอนแก่น ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   ขอนแก่น ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติภูเวียง   ขอนแก่น ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติตาดโตน   ชัยภูมิ ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติไทรทอง   ชัยภูมิ ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   ชัยภูมิ ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   ชัยภูมิ ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติภูลังกา   นครพนม ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   นครราชสีมา ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติตาพระยา   บุรีรัมย์ ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   มุกดาหาร ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   มุกดาหาร ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   เลย ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติภูเรือ   เลย ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   เลย ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   ศรีสะเกษ ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติภูผายล   สกลนคร ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   สกลนคร ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติภูพาน   สกลนคร ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม   อุดรธานี ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   อุบลราชธานี ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อุบลราชธานี ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   อุบลราชธานี ข้อมูล
  ภาคใต้
1.   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   กระบี่ ข้อมูล
2.   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   กระบี่ ข้อมูล
3.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา   กระบี่ ข้อมูล
4.   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   กระบี่ ข้อมูล
5.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   ชุมพร ข้อมูล
6.   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   ตรัง ข้อมูล
7.   อุทยานแห่งชาติเขานัน   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
8.   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
9.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
11.   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้   นครศรีธรรมราช ข้อมูล
12.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป   นราธิวาส ข้อมูล
13.   อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี   นราธิวาส ข้อมูล
14.   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง   นราธิวาส ข้อมูล
15.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   ปัตตานี ข้อมูล
16.   อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง   พังงา ข้อมูล
17.   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่   พังงา ข้อมูล
18.   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   พังงา ข้อมูล
19.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง   พังงา ข้อมูล
20.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน   พังงา ข้อมูล
21.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   พังงา ข้อมูล
22.   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   พังงา ข้อมูล
23.   อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า   พัทลุง ข้อมูล
24.   อุทยานแห่งชาติสิรินาถ   ภูเก็ต ข้อมูล
25.   อุทยานแห่งชาติบางลาง   ยะลา ข้อมูล
26.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว   ระนอง ข้อมูล
27.   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   ระนอง ข้อมูล
28.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง   ระนอง ข้อมูล
29.   อุทยานแห่งชาติแหลมสน   ระนอง ข้อมูล
30.   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง   สงขลา ข้อมูล
31.   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี   สงขลา ข้อมูล
32.   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา   สตูล ข้อมูล
33.   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   สตูล ข้อมูล
34.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา   สตูล ข้อมูล
35.   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
36.   อุทยานแห่งชาติเขาสก   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
37.   อุทยานแห่งชาติคลองพนม   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
38.   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
39.   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล
40.   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง   สุราษฏร์ธานี ข้อมูล


 
สงวนลิขสิทธ์ 2545  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สำนักอุทยานแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ชั้นที่ 1-2
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0 2562 0760  โทรสาร 0 2579 5269
แสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม ส่งอีเมลมาที่ reserve@dnp.go.th