สำหรับนักท่องเที่ยว
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
และตรวจสอบข้อมูลการจอง
กรณีที่มีล็อกอินและรหัสผ่าน
จากการจองที่พัก-บริการ
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
กรณีที่ลืมรหัสผ่าน
คลิกที่นี่
   
   ร้องเรียนเกี่ยวกับ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   การให้บริการจองที่พัก
   อุทยานแห่งชาติ
   ผ่านระบบ E-Service
   
   จองบ้านพัก/ค่ายพัก
   ออนไลน์
   
   จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์
   ออนไลน์
   
   คำแนะนำการจองที่พัก
   การชำระเงิน การเข้าพัก
      ปฏิทินการจองบ้านพัก
   ค่ายพักว่างหรือไม่ว่าง
      ปฏิทินการจองเต็นท์
   และพื้นที่กางเต็นท์
   ว่างหรือไม่ว่าง
      ผังบริเวณพื้นที่กางเต็นท์
      กำหนดปิดการท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      อัตราค่าบริการผ่านเข้า
   อุทยานแห่งชาติ       คำแนะนำในการท่องเที่ยว
      ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
      ข้อมูลวนอุทยาน
      ข้อมูลศูนย์ศึกษา-ปฏิบัติการ
      แผนที่อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือ วารสาร สารคดี
   สื่อมัลติมีเดีย โปรแกรม
   อุทยานแห่งชาติ
      หัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่
   ที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร
   อีเมล พื้นที่ วันที่จัดตั้ง
   สถานภาพ และสังกัด
   การจัดทำแผนแม่บท       กิจกรรม-ข่าว
      ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
   มรดกโลกทางธรรมชาติ
      ติดต่อสอบถามกับ
   เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง       สถิตินักท่องเที่ยว
   อุทยานแห่งชาติ
      สถิติเงินรายได้
   อุทยานแห่งชาติ
      หนังสือเวียน แบบฟอร์ม
      ตราสัญลักษณ์
   50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย
  
      ความเป็นมา
      การจองด้วยตนเอง
      เงื่อนไขการจอง
      การชำระเงินและ
             การเข้าพัก
      การตรวจผลการจอง
      ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า
      จุดบริการจองที่พักฯ
      บริการข้อมูลข่าวสาร
      การพัฒนาระบบ
 คำแนะนำการจองที่พักและบริการออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   
 ความเป็นมา   

การจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ เริ่มดำเนินการพัฒนามาเป็นระบบจองที่พักและบริการออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เงินประมาณ 1,740,000 บาท จากงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2545 โดยพัฒนาระบบจองที่พักและบริการออนไลน์ และการบริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเตรียมตัวไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ

เริ่มเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2546 ให้บริการสำรองที่พักล่วงหน้าได้ 60 วัน และจองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน ชำระเงินภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่ทำการจอง สามารถสำรองที่พักด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการจองที่พักและบริการออนไลน์ ทั้งทางโทรศัพท์หรือมาด้วยตนเอง

 หลักการของระบบจองที่พักและบริการออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต    

ระบบจองที่พักและบริการออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการบริการและอำนวยความสะดวกในการจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ ผู้ใช้บริการที่เข้าสู่ระบบการจองก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้บริการจองด้วยตนเอง เพราะเป็นฐานข้อมูลการจองเดียวกัน

 วิธีการจองที่พักและบริการออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต    

1. จองด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.dnp.go.th
2. จองโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการจองให้ ทั้งทางโทรศัพท์หรือมาด้วยตนเอง ณ จุดบริการจองที่พักและบริการออนไลน์ ดังนี้

 • สำนักอุทยานแห่งชาติ อาคารไพโรจน์สุวรรณกร โทร 0 2562 0760
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1-16 และสาขา
 • อุทยานแห่งชาติ (เฉพาะที่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานแล้ว)
  3. จองโดยทำเป็นหนังสือขออนุญาตมาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยทำการจองที่พักและบริการในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตก่อน จากนั้นส่งหนังสือขออนุญาต พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ทางโทรสาร 0 2579 5269

 • กลับ
   

  สงวนลิขสิทธ์ 2545  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  สำนักอุทยานแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ชั้นที่ 1-2
  61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0 2562 0760  โทรสาร 0 2579 5269
  แสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม ส่งอีเมลมาที่ reserve@dnp.go.th