Thai  |  Eng  
วนอุทยานผางาม

วนอุทยานผางามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อ-ภูกระแต ท้องที่บ้านผางาม บ้านสวนห้อม บ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 7,450 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดบ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
ทิศใต้ จดบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน
ทิศตะวันออก จดบ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน
ทิศตะวันตก จดบ้านผางาม ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน

ลักษณะภูมิประเทศ

ครอบคลุมด้วยภูเขาสูงชัน โดยเฉพาะภูเขาหินปูนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม มีน้ำตก 2 แห่ง คือ น้ำตกสวนห้อมและน้ำตกเพียงดิน

พรรณไม้และสัตว์ป่า

เป็นป่าเต็งรังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ยาง กระบาก ประดู่ ตะเคียน ชิงชัน แดง กระบก และมะค่าโมง เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า หมูป่า หมี ลิง ชะนี เต่า และนกชนิดต่างๆ


ที่ตั้งและการเดินทาง
วนอุทยานผางาม
ต.ปวนพุ อ. หนองหิน จ. เลย
ผู้บริหาร : พิชิต วรรณราช   ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
รถยนต์

เดินทางจากอำเภอเมืองเลยไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอวังสะพุง-กิ่งอำเภอหนองหิน ระยะทาง 40 กิโลเมตร และเดินทางจากกิ่งอำเภอหนองหินถึงวนอุทยานผางาม ระยะทาง 15 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 60 กิโลเมตร

 


แหล่งท่องเที่ยว
วนอุทยานผางาม
ต.ปวนพุ  อ. หนองหิน  จ. เลย     อีเมล reserve@dnp.go.th