Image
 
 แหล่งท่องเที่ยว ที่ติดต่อและการเดินทาง ที่พัก-บริการ 
 จองที่พัก-บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ข่าว-กิจกรรม
Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14
Image15
Image16
Image17
Image18
Image19
Image20
Image21
Image22
Image23
Image24
Image25
Image26
Image27
Image28
Image29
 
  อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  
View
Image3
Image4
Image5
 
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  
เป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา  
 
 ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เปิดให้ขึ้นดอยผ้าห่มปกได้แล้ว โดยต้องขึ้นดอยก่อน 15.30 น. ต้องใช้รถบิ๊กอัพ รถกระบะ เท่านั้น ห้ามรถเก๋ง รถตู้ รถบัส ขึ้นดอย เพราะยังเป็นทางลูกรัง ถ้าไม่มีรถขึ้นดอยสามารถติดต่อรถให้บริการ 1,800 บาท/8 คน (ค้างคืน) ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะ และห้ามก่อกองไฟบนสนามหญ้า โดยเรามีเตาถ่านให้เช่า สำหรับบ้านพักจะมีเฉพาะที่น้ำพุร้อนฝาง (ที่ทำการอุทยานฯ) เท่านั้น! บนดอยผ้าห่มปกจะมีเฉพาะลานกางเต็นท์ สำหรับที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (น้ำพุร้อนฝาง) สามารถใช้บริการอาบ-อบน้ำแร่ และนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพได้ทุกวัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น.-19.00 น.

 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยแม่ใจ ห้วยแม่สาว น้ำแม่กึมหลวง น้ำแม่ฮ่าง น้ำแม่แหลง ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ในเขตท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอฝาง คือ ตำบลเวียง ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลแม่สูน ตำบลแม่งอน พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่อาย คือ ตำบลมะลิกา ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว ตำบลท่าตอน และพื้นที่ 2 ตำบลของอำเภอไชยปราการ คือ ตำบลหนองบัว และตำบลปงตำ

 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 39.1 องศาเซลเซียส และฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 1,183.5 มิลลิเมตร มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 14-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวเฉลี่ยประมาณ 2 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14 องศาเซลเซียส

ผู้เข้าชมข้อมูลของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก : 104,063 คน/ครั้ง     
ปรับปรุง :  29 มกราคม 2559     

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
224 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน  อ. ฝาง  จ. เชียงใหม่   50110
โทรศัพท์ 053-453517, 08 4483 4689   โทรสาร 05 3453 517   อีเมล doiphahompok.np@hotmail.com