รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข และคณะตรวจสถานการณ์น้ำท่วมฯ ที่จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔