หน้าหลัก   |   ประวัติสำนักงาน  โครงสร้าง    หน่วยงานในสังกัด    จัดซื้อจัดจ้าง |  หนังสือเวียนสำนัก

พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(Plants of Khao Yai National Park)

ลำดับที่
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
1
กระแตไต่หิน Drynaria bonii Polypodiaceae
2
กระทงลอย Crypteronia paniculata Crypteroniaceae
3
กระทงลาย Calastrus paniculata Celastraceae
4
กระทุ่ม Anthocephalus chinensis Rubiaceae
5
กระบกกรัง Hopea helferi Hoppea
6
กระปรอกเล็ก Drynaria rigidula Polypodiaceae
7
กระวานเขา Amomum pierreanum Zingberceae
8
กฤษณา Photinia arguta.salicifolia Rosaceae
9
กล้วยไม้ดิน Terrestrial orchids Orchidaceae
10
กลอนคู่ Gomphostemma javanicum Labiatae
11
กระทัง Litsea monpetala Lauraceae
12
กะทังหันใบเล็ก Calophyllim pisiferum Guttiferae
13
กะพ้อ Licuala spinosa Palmea
14
กะหนานปลิง Pterospermum acerifolium Sterculiaceae
15
กะอวม Acronychia pedunculata Rutaceae
16
กาฝากมะม่วง Dendrophthoe pentandra Lornthaceae
17
กำลังเสือโคร่ง Batula alnoides Betulaceae
18
กำปองดิน Didymocarpus insulsus Gesneriaceae
19
กุ่มน้ำ Crateva magna Capparaceae
20
กูด Drynasia sp. Polyodiaceae
21
กูดอ้อม Aglaomorpha coronans Polypodiaceae
22
แก้มขาว Mussaenda sanderiana Rubiaceae
23
ไก่เรียว Aeschynanthus lineatus Gesneriaceae
24
ข่าลิง Globba obscura Zingberceae
25
ข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus Aspleniaceae
26
ขี้หนอนควาย Gironniera nervosa Ulmaceae
27
ขุนไม้ Nageia wallichiana Podoceraceae
28
เข็มทอง Ixora javanica Rubiaceae
29
เข็มม่วง Eranhemum tetragonum Acanthaceae
30
เขาวัว Uncaria laevigata Rubiaceae
31
ค้อ Livistona speciosa Plmae;Arcaceae
32
ค้อนตีหมา Ancistrocladus tectorius Ancistrocladaceae
33
คอกม้าแตก Asystasia salicifolia Acanthaceae
34
คันคาก Rhaphiolepis indica Rosaceae
35
คำหยาด Chirita speciosa Gesneriaceae
36
คำหยาดม่วง Leptoboea sp. Gesneriaceae
37
คุย Willughbeia edulis Apocynaceae
38
เครือเขาน้ำ Tetrastigma spp. Vitaceae
39
เครืองูเห่า Toddalia asiatica Rutaceae
40
เครือไส้ไก่ Diploclisia glaucescens Manispermaceae
41
เครือออน Congea tomentosa Verbenaceae
42
แคยอดดำ Sterospermum fimbriatum Bignoniaceae
43
แคหัวหมู markhamia stipulata Bignoniaceae
44
ไคร้ย้อย Elaeocarpus grandiflorus Elaeocarpaceae
45
งวงชุ่ม C. pilosum Combretaceae
46
งิ้ว Bombax ceiba Bombacaceae
47
เง่าน้ำทิพย์ Apapetes bracteate Ericaceae
48
เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata Rhizophoraceae
49
ชมพู่น้ำ Syzygium siamense Myrtaceae
50
ช้องนางคลี่ Lycopodium phlegmaria Lycopodiaceae
51
ช้างสารซับมัน Erycibe elliptilimba Convolvulaceae
52
ช้าเลือด Caesalpinia mimosoides Leguminosae-Caesalipinioideae
53
ชุมแสงแดง Homalium grandiflorum Flacourtiaceae
54
เชียด Cinnamomun iners Lauraceae
55
ซ้อ Gmelina arborea Labiatae;Verbenaceae
56
ซ้อนป่า Prismatomeris tetrandra subsp. Malayana Rubiaceae
57
ดอกดินแดง Aeginetia indica Orobanchaceae
58
ดอกไม้หิน Polypleurum ubonense Podostemonaceae
59
ดันหมี Gonocaryum lobbinum Icacinaceae
60
ตานหม่อน Vernonia elliptica Compositae
61
ตองกง Thysanolaena Gramineae หรือ Poaceae
62
ตังตาบอด Excoecaria oppositifolia Euphorbiaceae
63
ตานหกขน Litsea verticillata Lauraceae
64
ตาเสือ Aphanamixis polystachya Meliaceae
65
ติ่งตั่ง Gotonia floribunda Combretaceae
66
ตุ้มเต๋น Duabanga grandiflora Sonneratiaceae
67
เตยหนู Pandanus humilis Pandanaceae
68
เตยน้อย Pandanus bifidus Pandanaceae
69
เถาวัลย์ปูน Sphendesme involucrata Verbenaceae
70
เถาส้มกุ้ง Illigera spp. Hernandiaceae
71
ทองกวาว Butea monosperma Leguminosae-Papilionoideae
72
ทองหลางป่า Eryhrina subumbrans Leguminosae-Papilionoideae
73
ทะโล้ Schima wallichii Theaceae
74
ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla Apocynaceae
75
เทพี Pterolobium microphyllum Leguminosae-Caesalpininideae
76
เทียนดอย Impatiens violaefiora Balsaminaceae
77
นมสวรรค์ Clerodendrum paniculatum Labiatae;Verbenaceae
78
นางอั้วน้อย Habeneria dentata Orchidaceae
79
นิ้วมือพระนารายณ์ Schefflera elliptica Araliaceae
80
บุษบางาม Staurogyne concinnula Acanthaceae
81
ประดับหิน Argostemma monophyllum Rubiaceae
82
ปอหู Talipariti macrophyllum Malvaceae
83
ปีบทอง Radermachera hainanensis Bignoniaceae
84
ปุดเต็ม Geostachys smitinandii Zingberceae
85
เปราะหิน Caulokaempferia saxicola Zingberceae
86
ผักลืมผัว Pratia nummularia Lobeliaceae
87
ผักสามชาย Ophiorrhiza trichocarpon Rubiaceae
88
ผักหนาม Lasia spinosa Araceae
89
พญามะขามป้อม Dacrydium imbricatus Podoceraceae
90
พญาไม้ Podocarpus neriifolius Podoceraceae
91
พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris Apocynaceae
92
พนมสวรรค์ป่า Clerodendrum villosum Labiatae;Verbenaceae
93
พรวด Rhodomyrtus tomentosa Myrtaceae
94
พลองอินทร์ Dissochaeta diverricata Melastomataceae
95
พอแต่โม Lonicera ferruginea Caprifoliaceae
96
พังแหร Trema orientalis Ulmaceae
97
เพกา Oroxylum indicum Bignoniaceae
98
เฟิร์นแฉก Dicranopteris linearis Gleicheniaceae
99
มะจ้ำก้อง Ardisia colorata Myrsinaceae
100
มะเดื่อ Ficus species Moraceae
101
มะไฟ Baccaurea ramiflora Euphorbiaceae
102
มะลิภูหลวง Jasminum decipiens Oleaceae
103
มะห้า Syzygium albiforum Myrtaceae
104
มังเคร่ช้าง Malastoma sanguineum Malastomataceae
105
มือซาง Schefflera subintegra Araliaceae
106
เมียดต้น Litsea martabanica Lauraceae
107
โมกใหญ่ Holarrhena pubescens Apocynaceae
108
โมลีสยาม Reevesia pubescens ver.siamensis Sterculiaceae
109
ยางปาย Dipterocarpus costatus Dipterocarpaceae
110
ยางเสียน Dipterocarpus gracilis Dipterocarpaceae
111
รางจืด Thunbergia lurifolia Acanthaceae หรือ Thunbergiaceae
112
รางจืดเหลือง Thunbergia papilionacea Acanthaceae หรือ Thunbergiaceae
113
ลิ้นกุรัม Pyrrosia stigmosa Polypodiaceae
114
ลูกคล้าย Ficus pyriformis Moraceae
115
เลี่ยน Malia azebarach Meliaceae
116
ว่านกีบแรด Angiopteris evecta Marattiaceae
117
ว่านลูกไก่ Cibotium barometz Dicksoniaceae
118
สตีต้น Soanea sigun Elaeocarpaceae
119
สบ Altingia excelsa Hamamelidaceae; Altingiaceae
120
ส้มกุ้ง Begonia sp. Begoniaceae
121
สร้อยระย้า Otochilus fuscus Orchidaceae
122
สะแกเถา Combretum procursum Combretaceae
123
สะเดาช้าง Acrocarpus fraxinifolius Leguminosae
124
สะบันงาเกลียว Dasymaschalon sootepense Annonaceae
125
สะบ้าลิง Mucuna macrocapa Leguminosae-Papilionoideae
126
สะแล่งหอมไก่ Rothmannia sootepensis Rubiaceae
127
สันโสก Clausena harmandiana Rutaceae
128
สามพันปี Dacrydium elaturm Podoceraceae
129
สามยอด Canscora andrographioides Gentianaceae
130
สามร้อยยอด Lycopodium cernuum Lycopodiaceae
131
สายน้ำผึ้ง Lonicera bournei Caprifoliaceae
132
สายหยุด Desmos chinensis Annonaceae
133
สาวสนม Sonerila griffithii Melastomataceae
134
สำเภา Chartocarpus castanocarpus Euphorbiaceae
135
สิงโตสยาม Bulbophyllum siamense Orchidaceae
136
สุมต้น Pittosporum sp. Pittosporaceaea
137
เสี้ยวผี J. scandens Oleaceae
138
เสือลาย Gastrochilus caleolaris Orchidaceae
139
หญ้าข่าวก่ำ Burmannia disticha Burmanniaceae
140
หญ้าหนูต้น Dianella ensifolia Phormiaceae
141
หมากหอม Areca trianda Plmae
142
หลาว Alpinia oxymitra Zingberceae
143
หวายตะมอย Pothos Chinensis Araceae
144
หวายน้ำ Daemonorops jenkinsiana Palmae หรือ Arecaceae
145
เหมือด Helicia sp. Proteaceae
146
แหลบุก Phoede lanceolata Lauraceae
147
อุตพิดหิน Cryptocoryne crispatula Araceae
148
เอื้องคำหิน Eria lasiopetala Orchidaceae
149
เอื้องปากครุย Caphalantheropsis obcordata Orchidaceae
150
เอื้องสีตาล Dendrobium heterocarpum Orchidaceae
151
ฮ่อมช้าง Phologacanthus vitellins Acanthaceae