สต
ในหลวง ต้นไม้1 ช้าง วิว ต้นไม้1 นก
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)   Forest Resources Conservation and Protection Division วิสัยทัศน์ :: มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ในความรับผิดชอบ ตามหลักวิชาการ ให้เกิดความสมดุลโดยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
          1       2        ห.        5       อ.
  
                   ฝ่ายบริหาร  

<> งานแผนงาน
<> งานธุรการ
<> งานการเงิน  
<> งานพัสดุ

            ฝ่ายภูมิสารสนเทศ

<> งานบริหารฐานข้อมูล
<> งานนำเสนอ
<> งานแผนที่ GIS
<> งานข้อมูลและข่าวสาร

     ฝ่ายป้องกันและคดีของกลาง

<> งานป้องกันและปราบปราม
<> งานคดีและของกลาง
<> สายตรวจสายที่ 1 ปราจีนบุรี
<> สายตรวจสายที่ 2 สระแก้ว
<> สายตรวจสายที่ 3 นครนายก

โครงการสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

<> งานสายตรวจด้านพันธุ์พืช
<> งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่   
<> สารคดีด้านพันธุ์พืช

           หน่วยงานภาคสนาม

<> ฐานฯเขานางจีน
<> ฐานฯวังมืด
<> ฐานฯอ่างวังบอน
<> ฐานฯห้วยชัน
<> ฐานฯเขาพรานนุช
<> ฐานฯอ่างรัตนโกสินทร์
<> ฐานฯเขาหัวกันตรอง

 กิจกรรมส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ  

<> โครงการอบรม รสทป. 2555
<> การตรวจราชการ
<> ชุดเฉพาะกิจปราบปรามไม้พะยุง
<>
โครงการเพาะชำกล้าไม้

                                                          

 

บย
นายสมพงษ์  กรทอง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ประมวลภาพการตรวจยึดไม้พะยูงของศูนย์เฉพาะกิจปราบปรามการทำไม้พะยูง

 

ภาพการตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า

 

..... จัดทำโดย ทีมงานฝ่ายภูมิสารสนเทศ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  037213388 .....