. . . ...

. ... . ...

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี)  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9 แก่งหินเพิง) ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 13  กรกฎาคม 2561 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี)  เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่10 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานและขอทราบข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ณ ห้องประชุม สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
วันที่8 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “’งานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 จังหวัดสระแก้ว ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย ส.ต.ท.กุลบล พลวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นางเกตุ แก้วไพฑูรย์

วันที่ 25-29 มิ.ย. 61 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 42 (42 Session Of The World Heritage Committee) ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

24 เมษายน 2560 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 หน.อช.ทับลาน เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

21 เมษายน 2560 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 หน.อช.ทับลาน ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ

18 เมษายน 2560 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 ได้ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริง กรณีจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตามที่รายการ เปิดปมฯ

17-18 เมษายน 2560 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช.สบอ.1 พร้อมด้วยนายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยา ลงพื้นที่บริเวณชายแดนไทย กัมพูชาฯ

15 เมษายน 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.1 และนายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.สอช.สบอ.1 ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

14 เมษายน 2560 ผอ.สอช.สบอ.1 ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา

13 เมษายน 2560 ผอ.สอช.สบอ.1 ออกตรวจติดตามและตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ผอ.สอช.สบอ.1 และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผอ.สอช.สบอ.1 ได้ทำการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่งเที่ยวในุทยานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560

วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผอ.สอช.สบอ.1. ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 โดยท่านพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน

วันที่ 5 มีนาคม 2560 ผอ.สอช.สบอ.1 พร้อมด้วย หน.อช.ตาพระยาและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางวิไลฯ ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมาหน้าถัดไป > [1] [2] [3] [4] [5] <กลับหน้าแรก

 

.

.

..

.