หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันโรคอุบัติใหม่

ในสัตว์ธรรมชาติ

โรคไข้หวัดนก H10N8
โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
โรคไข้หวัดนก Aian Influenza

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus disease)

โรคติดเชื้อไวรัสีโบลา (Ebola Virus Disease)
โรคไข้เวสต์ไนล์ (West nile feer)

 

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ แผนการช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายก หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ารัญประเทศ
วันที่ 11-12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เข้าไปในพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านคลองปูน หมู่ที่ 8 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีช้างป่า จำนวน 2 ตัว พลัดหลงเข้ามาในพื้นที่ จึงได้ประสาน กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เจ้าหน้าที่อุยานแห่งชาติปางสีดา และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ร่วมกันผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่า

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายปรีชา ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน เข้ารับพรปีใหม่จาก นายวิรัช จตุพนาพร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560