วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

1

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ มอบยา และพระหลวงปู่ทวดให้ เจ้าหน้าที่เขาใหญ่ป้อมเขาเขียว

1

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำ เนินหอม

4

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรมการลาดตระเวน เชิงคุณภาพ ณ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

7 เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ ตรวจเยี่ยมการทำงานของ อุทยานแห่งชาติทับลาน

5

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ ตรวจเยี่ยมการทำงานของ อุทยานแห่งชาติปางสีดา พร้อมติดตามการปรับปรุง ภายในที่ทำการอุทยานฯ

1 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่อช.ปางสีดา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันฯ ได้ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของยุทธการทวงคืนพื้นที่ โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำร

1

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ ร่วมไว้อาลัย คุณแม่ควรคิด ดลเสมอ คุณแม่ของคุณอนุฤทธิ์ ดลเสม วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กทม สวดอภิธรรม (ศาลา๓) . พระราชทานเพลิงศพ วันอังคารที่ ๕ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. (เมรุ๑)

3

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ จัดประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

2

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าโลก ณ อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีผู้แทนสถานฑูตเยอรมัน อังกฤษ IUCN Freeland สมาคมอช. มูลนิธิอมตะ ไทยรักษ์ป่า สืบนาคะเสถียร เข้าร่วมงาน มีผอ.สบอ. ๑ เป็นประธานเปิด และ ผอ.สบอ.๗ ผอ.ส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานด้วย

1

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร SMART PATROL ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)