วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

10

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดินสไลด์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

9

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยานฯ ตรวจเยี่ยมมอบ ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา

8

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยานฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

7 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยานฯ พร้อมคณะ ดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีหัวหน้าอุทยานฯให้การต้อนรับ

6

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยานฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ฐานปฏิบัติการ ป้องกันรักษาป่าวังบอน พร้อมมอบพระหลวงปู่ทวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่

5 เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗คณะเจ้าหน้าที่ อช.ทับลาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการที่ปรึกษา อช.ทับลาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.นาดี ชั้น ๒
ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีท่านนายอำเภอนาดี เป็นประธาน และมีผู้เข้า
ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอช. จนท ทหาร
พล ร๒ รอ. จนท.สบอ.๑ จนท.กรมอช. จนท.ECO-BEST ผูนำชุมชนพื้นที่
อ.นาดี และผู้ที่เกี่ยวขัอง

4

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ิน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นตัวแทน ผอ.สบอ.1สาขาสระบุรี ร่วมประชุมแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรีแบบบูรณาการ ณ.โรงแรมสระบุรีอินน์

3

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา กิจกรรมเรดด์พลัสในระดั บองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท รุ่นที่ ๑

2

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯ ดีเด่น มาตรวจหมู่บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด

1

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ประสานงานปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพย่กรป่าไม้ ที่ ๔ (อุทยานแห่งชาติตาพระยา) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อช.ตาพระยา จ. สระแก้ว เพื่อกำหนดและวางแผน การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

[1] [2] [3]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)