วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันนี้ (21 ส.ค. 57) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 เป็นประธานเปิดสัมมนาเครือข่ายราษฎรป่ารอยต่อ และตรวจเยี่ยมโครงการในสังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับราษฎร

1

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นำกระเช้าของอธิบดีกรมอุทยานฯ (นายนิพนธ์ โชติบาล) เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจหัวหน้าอุทยาน แห่งชาติปางสีดา ที่โรงพยาบาล สมเด็จพยุพราชสระแก้ว โดยอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ

1

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นำกระเช้าของอธิบดีกรมอุทยานฯ (นายนิพนธ์ โชติบาล) เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจหัวหน้าอุทยาน แห่งชาติปางสีดา ที่โรงพยาบาล สมเด็จพยุพราชสระแก้ว โดยอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ

1 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ เป็นประธานกล่าว เปิดโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

1

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) กรมอุทยานฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับองค์ การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ณ บริเวณป่าสงวนแห่ง ชาติป่าน้ำตกเขาอีโต

1 เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ ร่วมลงนามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สบอ.๑ และหน่วยงานอื่นๆ ในโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว

1

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา ผอ.ส่วนประสานโครงการ พระราชดำริ ร่วมประชุมหารือ กิจกรรม ปลูกต้นไม้ด้วยถุงพลาสติก
ชีวภาพ PLA ณ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดาษดา รีสอร์จ

1

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา ผอ.ส่วนประสานโครงการ พระราชดำริ ดูพื้นที่ บริเวรอ่างเก็บน้ำวังบอน

สบอ.1

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จัดประชุม ประจำเดือนโดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ เป็นประธาน การประชุม

สบอ.1

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

 

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)