วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอนุสาวรีย์ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน ณเขื่อนขุนด่าน ปราการชล จ.นครนายกโดยมีนาย นิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนประสานฯ หน.อช.เขาใหญ่ และคณะร่วมเฝ้ารับ เสด็จฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2557 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนได้จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่วนา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยมีผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) เป็นประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่26 กันยายน. 2557 ผอ.สบอ.1 พร้อม ผอ.ส่วน
ร่วมเปิดศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด.
กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 กันยายน.2557 ผอ.สบอ.1 ร่วมงานปลูกป่า และปล่อยปลา ที่อ่าง เก็บน้ำวังบอน จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2557 ผอ.สบอ.1พร้อมด้วยคณะจนท.โครงการห้วยโสมงประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงฯณหอประชุมต้น้ำ สนง.ก่อสร้าง7

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 23 กันยายน 2557 ผอ.สบอ.1และผอ.สบอ.7 ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รายนางพิมลรัตน์ นิติวัฒนพงษ์ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ผู้แทนของ สบอ.1(ปจ.)ประชุมคณะทำงานฯ อ.ประจันตคาม ปจ. มีนายอำเภอเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานตามคำสั่งจว.ปจ. และ จนท.ทหารจาก ร.2 รอ. ผลประชุม จนท. แจ้งเรื่องมีการร้องเรียน การบุกรุกป่า

 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2557 ผอ.สบอ.1พร้อมด้วยคณะจนท.โครงการห้วยโสมงประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงฯณหอประชุมต้น้ำ สนง.ก่อสร้าง7
ี่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่22 กันยายน.2557 เวลา 09.00 น.ผู้แทน ผอ.สบอ.1เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจ.ปจ.ตามหนังสือสั่งการ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่9 กันยายน 2557 เวลา 09.30ผู้แทน สบอ.1(ปจ.)คณะทำงานฯอ.เมืองปจ. ร่วมกับ จนท.ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ตรวจสอบการร้องเรียนสวนปาล์มบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ต.บางเดชะ<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)