วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่(8กย.57) ผู้แทน สบอ.1(ปจ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯอ.กบินทร์บุรี มีนายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่(6 ก.ย 57)เวลา 09.00 น.ท่านนายอำเภอนาดี,ผอ.สบอ1,ผอ.ส่วนฯสบอ.1,รอง ผกก.อ.นาดี, รองผกก.สภ.วังขอนแดงให้เกียรติมาเปิดและร่วมงานฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมั ณ.อช.ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่(6 ก.ย 57)เวลา 11.00 น.ผอ.สบอ.1 พร้อมคณะจนท.อช.ทับลาน. ได้ มากราบนมัสการหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมการาม
อ.วังนำวังเขียว จ.นครราชสีมา

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 3 ก.ย.57 เวลา 14.30 นาย ธนารักษ์ ประภักดี หัวหน้าหน่วยฯต้นน้ำใสใหญ่
ได้เป็นผู้แทนผอ.สบอ.1ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีผวจ.ปราจีนบุรีเป็นประธานซึ่งจัดโดยทรัพยากรน้ำภาค 6

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 3กันยายน 57 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ให้สัมภาษณ์ กับทีมข่าว สามมิติ โดยมีประเด็น สำคัญ คือ การตรวจสอบ การถือสิทธิ์ ครบครอง ที่ดิน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 นายสมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 2กันยายน เวลา 8.00 น ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Morning brief ที่ห้องประชุม มุมสร้างสรรค

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 ส.ค. 57 ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเป็นตัวแทนผอ.สบอ.1เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ศาลากลางจ.ปราจีนบุรีเวลา09.00น.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันนี้ ( 27 สค.57) ระหว่างเวลา 09.30 - 11.40 น. เป็นผู้แทน สบอ.1(ปจ.)เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯอำเภอเมืองปจ. มีนายอำเภอเมืองปจ.เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานฯตามคำสั่ง จ.ปจ. จนท.ที่ดิน และจนท.ทหาร จาก ร.2 รอ. สรุปผลการประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 27 ส.ค.เวลา 9.00 น.
ผอ.สบอ.1 สาขาฯ ผอ.ส่วนกลุ่ม ทุกท่าน
หน.หน่วยงานและ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบการบุกรุกฯด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่อนุรักษ์
ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
(ปราจีนบุรี)

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)