วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา13.30 น จทบ.สก.เชิญประชุมการปราบปรามและหยุดยั่งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
โดยมีผอ.สบอ.1 ผอส.ฟฟ. ผอ.ส.อนุรักษ์ฯ ผอ.ส.ประสานฯและหน.หน่วยงานภาคสนามในพท.สกเข้าร่วมประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี ผอ.สบอ.1สาขาสระบุรี ผอ.ส่วนฯสาขาสระบุรี ร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ พื้นที่สวนป่าโครงการ ในความรับผิดชอบ สบอ.1 สาขาสระบุรี ณ ห้องประชุม สบอ.1 สาขาสระบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น นายนิพนธ์. โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ประธานการประชุมการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบนโยบายการปฏิบัติ งานควบคุมไฟป่า ประจำ ปีงบประมาณ 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 กิจกรรมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ผอ.สบอ.๑ได้ร่วมกิจกรรมงานบำรุงรักษาต้นไม้ กับ ขรก. พนง.สบอ.๑ ณ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผอ.สบอ.1 และคณะข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานกิจกรรมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น นายนิพนธ์ โชติบาล. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบหนังสือจากผู้แทน บ้านผางามรีสอร์ท

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักบริหารพื้นที่อนุนักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)
ประชุมประจำเดือน

ี่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมกรมอุทยานแห่งชาติฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557. เวลา 15.30 น นายนิพนธ์. โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมผู้ บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2557

 

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)