เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่18 ธันวาคม 2557 นายวิจารย์ สิมะฉายา รอง ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประ ชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ ลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง ผิดกฎหมาย

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. เป็น ประธานเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนว พระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา คม 2557 ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายสุชาติ เขมวิรัตน์ ผอ.ส่วนอำนวยการ ตัวแทน ผอ.สบอ.1 ได้นำตู้เย็นไปสนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี โดยท่าน ผวจ. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา เป็นผู้รับมอบ อนึ่งงานกาชาดปราจีนบุรีจะจัดงานระหว่างวันที่ 24 ธ.ค 2557 ถึง วันที่ 4 ม.ค 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี วันอังคารที่ 9 ธันวาคม.2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผอ.สบอ.1 ร่วมกับสนง. ทสจ. สระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในจ. สระแก้ว เข้าร่วมโครงการ 87 ต้นกล้า ทั่วหล้าสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น ผอ.สบอ.1 และคณะข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี )

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่1 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่2 (เขาใหญ่) ระยะเวลาการอบรม 1-5 ธันวาคม 2557

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่12 พฤศจิกายน. 2557 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี)ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรี
ต้อนรับคณะท่านเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 5จังหวัด ภาคตะวันออก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่10 พฤศจิกายน 2557 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว. ทส. เป็นประธานการสัมมนา โครงการ การบูรณาการ การปฏิบัติการและการแก้ ไขปัญหา ตามยุทธการพิ ทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ ความยั่งยืน ขั้นที่ 1 พร้อม ด้วยนายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นประธานในพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2557


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผอ.สบอ1ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบสร้างกุฏิและสิ่งอันสมควรแกสมณะบริโภค ณ วัดป่าเนินกลาง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุร

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ผอ.สบอ.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรม อส.และมูลนิธิอมตะ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)