เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่14 มกราคม 2558 สบอ.1 ได้จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่13 มกราคม 2558 ผอ.สบอ.1 และผอ.สอช.ตรวจเยี่ยมชุดเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังช้างป่า อช.เขาใหญ่ และในขณะตรวจเยี่ยม มีช้างป่าออกมาบริเวณโป่งอาจารย์แมว 1 ตัว ไม่มีอาการดุร้ายแต่อย่างใด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่12 มกราคม 2558 เวลา 13.45 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุม คณะอำนวยการและคณะ ทำงานเพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช และมูลนิธิอมตะ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันศุกร์ที่9 มกราคม 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.สอช.ร่วมใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ กรมป่าไม้

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 สบอ1.Morrning brife

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่2มกราคม 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนอุทยาน.ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จนท.อช.ทับลานในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯโดยมีหน.อช.ทล.เป็นผู้นำตรวจ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างผางามรีสอร์ท ทะเลหมอกรีสอร์ท เมืองในหมอก และรายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่30ธันวาคม2557ผอ.สบอ.1และคณะอวยพรปีใหม่...2015 นาย.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ รองธัญญา เนติธรรมกุล รองเปรมพิมล พิมพันธุ์ รองสมชัย มาเสถียร รกท.รองสมหมาย กิติยากุล รกท.รองอดิศร ผอ.เตือนใจ นุชดำรงค์

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่26 ธันวาคม 2557 ผอ.สบอ.1 นำคณะ ผอ.สบอ.1(สาขาสระบุรี),ผอ.ส่วนฯ และข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 เพื่อเป็นสิริมงคล จากท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการท่องธรรมชาติฟรี ทั่วไทย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่24 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่23 ธันวาคม 2557 ผอ.สบอ.1 และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ ผวจ.ปราจีนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่22 ธันวาคม 2557 ผอ. สบอ.1 และ หน.อช.ปางสีดา นำครอบครัวนายทวีศักดิ์ โฉมยงค์ จนท.สายตรวจลาดตระเวน อช.ปางสีดาซึ่งเสียชีวิตจากการปะทะกับกลุ่มผู้ลักลอบทำไม้พะยูงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เข้ารับมอบสินไหมทดแทน จำนวน 250,000 บาท จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณอาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุฬานนท์ เป็นประธาน

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)