เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. ผอ.สบอ1 ผอ.สบอ.1 สาขาสระบุรี ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมสภากาแฟ ณ มุมสร้างสรรค์ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.ผอ.สบอ.1 ผอ.สบอ.1 สาขา สบ.ผอ.ส่วน/กลุ่ม หน.หน่วยงานสนามขรก.พนง.
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนณ.ห้องประชุมใหญ่ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ ผอ.สฟป.สบอ.1 เป็นประธานประชุมคณะทำงาน กองอำนวยการควบคุมไฟป่า เขาใหญ่(สบอ.1) ณ ที่ตั้ง กอ.สวนป่าระเบาะเกตุ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ15.30น.
ผอ.สบอ1,ผอ.สว่นอุทยานฯ,ผอ.ส่วนไฟป่า,ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำใสใหญ่พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกไว้เป็นขวัญกำลังใจ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่3 กุมภาพัน 2558 เวลา 09.00 น.อช.ทับลาน ได้จัดกิจรรม Big cleaning dayณ.บ้านผางามรีสอร์ท ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี หลังจากที่เจ้าของบ้านผางานรีสอร์ท ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากอช.ทับลานเสร็จสิ้นแล้ว ในพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีจำนวนเนื้อที่ 126 ไร่โดยมีผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) นายธนโรจน์ โพธิสาโร เป็นประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 30 มกราคม 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจ ราชการกระทรวงทรัพยา กรฯนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ณ.ห้องประชุม สบอ.1 (ปราจีนบุรี) โดย ติดตามงานของอช.ทับลาน มีหน.อช.ทับลาน บรรยาย สรุปแก่คณะท่านผู้ตรวจฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้อง กันและปราบปรามการลัก ลอบบุกรุกทำลายป่า (Area of Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย ผอ. ส่วนอุทยาน แห่งชาติ ผอ. ส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า ผอ. ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร ผอ.ส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หน.อช.ตาพระยา ตรวจ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติ การป้องกันรักษาป่าเขา พรานนุช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ผอ.สบอ.1 พร้อมด้วย ผอ. ส่วนอุทยาน แห่งชาติ ผอ. ส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า ผอ. ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร ผอ.ส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หน.อช.ตาพระยา ตรวจ เยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอช.ตย.4 (กลางดง)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ ประจำปี 2558 โดยมี ผอ สบอ.1 อดีต หน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21มกราคม 2558 ผอ.สบอ.1 และผอ.สอป. ตรวจเยี่ยมฐานฯเขาหัวกัน ตรอง จ.สระแก้ว พร้อม มอบอุปกรณ์สิ่งของ สร้าง ขวัญกำลังใจ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 ม.ค.2558 ผอ.สบอ.1 เป็นประธานใน พิธีเปิดค่ายเยาวชนในพื้นที่กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญา เย็น-เขาใหญ่ วันที่ 21-23 ม.ค. 58 ณ อุทยานแห่ง ชาติปางสีดา โดยมี นักเรียนเข้าค่าย 57 คน

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)