เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่13 มีนาคม 2558 ผอ สบอ.1พร้อมด้วย ผอ ส่วนฯและหน อช เข้าร่วมพิธีปลูกจิตสำนึกลด ละ เลิก ล่าสัตว์ป่า ณ ที่ว่าการ อ นาดี โดยมีรอง ผบ ตร (พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)มาเป็นประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 9.30น.ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ปราจีนบุรีและคณะ เข้าพบผู้บริหาร สบอ.1(ปจ)ปรึกษาแนวทางป้องกันปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า และค้างาช้างณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

Morning brief วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ ส่วนประสายโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นเจ้าภาพ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่5 มีนาคม 2558 ผอ. สบอ 1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ สอช .หน.อช.เขาใหญ่และหน.เขตการจัดการฯทุกเขตได้เข้าร่วมประชุมให้นโยบาย การป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 10.30น.มูลนิธิ สถาบันราชพฤกษ์นำโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชกรรมการ เลขาธิการมูลนิธิฯพร้อม จนท.เข้าพบ ผอ.สบอ.๑ ผอ.ส.ฟอ.,ผอ.ส.อช.,หน.อช.ทล.และ จนท.สบอ.๑เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูสภาพป่า

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับงาช้าง โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัด ทส. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น. ผอ.สบอ1 ผอ.สอช. หน.อช. ตาพระยา ทับลาน หน.เขตฯดงใหญ่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกัมพูชา iucn freeland

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plant) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. นายสมหมาย กิตยากุล รักษาการรองออส. ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการอส. ร่วมด้วยผอ.สบอ.1 ผอ.สบอ.7 ร่วมแถลงข่าวจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อกองทุนสวัสดิการอส.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2558เวลา 06.30-09.30 น.ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี),หน.อช.ทับลานพร้อมคณะได้ไปร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 21(มทบ.21) ทภ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา.


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี),หน.อช.ทับลาน และคณะได้มาตรวจราชการที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4(ลำปลายมาศ)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อเวลาประมาณ14.30 น. ผอ.สบอ.1 พร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มาทำการตรวจเยี่ยม พร้อมให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ของเขตการจัดอุทยานแห่งชาติทับลานที่5

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)