เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 9.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. พร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 พ.ค. 58 เวลา 10:00 น. ผอ.สบอ.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฎิยัติงานป้องกันรักษาป่า ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค.58 ณศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ. 1 (ปราจีนบุรี) ได้ออกตรวจติดตามงานในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ตามข้อสั่งการของกรมอุทยานฯ

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา10.00น.ได้ร่วมให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี พร้อมคณะโดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 และคณะหน่วยงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 09.00น. ออส.ได้มอบหมายให้ นายสมหมาย กิตยากุล รอง ออส.เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 22 เมษายน 58 เวลา 14.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 21 เมษายน 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนไฟป่า และ ผอ.ส่วนอุทยาน ได้มาเยี่ยมชมการรับแจ้งการครอบครองงาช้าง ของส่วนส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าในการปฏิบัติงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่25 มีนาคม 2558 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่3/2558 ณ.วนอุทยานเขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00น สบอ.1 ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทำความดีใน "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานและมีข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สบอ.1 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่23 มีนาคม 2558 ผอ.สบอ. 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่20 มี.ค 58 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรร่วมเริงไชย มทบ. 21 จ.นครราชสีมา อช.ทับลาน ได้ต้อนรับคณะมูลนิธิ สถาบันราชพฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผอ.สบอ.1 และสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวโครงการมวลชนพัฒนาฟื้นผืนป่าอีสานใต้เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพป่า

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)