เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 27 พ.ค. 58 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 58

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 26 พ.ค 58 เวลา 14.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม และ จนท.เข้าร่วม video conference โดยท่านรอง อด.อส.เป็นประธานใน ณ.ห้องประชุม สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่26พ.ค.58 เวลา 10.00น. ผอ.สบอ.1เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ที่อบต.เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 25 พ.ค 58 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สนป พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 พ.ค 58 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าสัมภาษณ์ ผอ.สบอ.1 ,ผอ.ส.อช.,ผอ.ส.ฟอ.,ผอ.ส.อป.และหน.อช.ทับลาน เรื่องโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ.ห้องประชุมใหญ่ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา15.00 น ผอ.สบอ.1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน,กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองออส เป็นประธานในการประชุมสรุป ผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง แผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 พ.ค 2558 สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯได้จัดพิธีมอบถังบรรจุน้ำมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดให้กับสถานที่ราชการ หมู่บ้าน วัด โรงเรียนของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานในพิธี ณ โครงการฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้2 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี วันพุธที่ 27 พ.ค. 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่26พ.ค.2558 เวลา 10.00น. ผอ.สบอ.1เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ที่อบต.เขาไม้แก้ว กบินทร์บุร จ.ปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 26 พ.ค2558 .เวลา 14.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม และ จนท.เข้าร่วม video conference โดยท่านรอง อด.อส.เป็นประธานใน ณ.ห้องประชุม สบอ.1


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 พ.ค 2558 เวลา 09.00 น.คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าสัมภาษณ์ ผอ.สบอ.1 ,ผอ.ส.อช.,ผอ.ส.ฟอ.,ผอ.ส.อป.และหน.อช.ทับลาน เรื่องโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ณ.ห้องประชุมใหญ่ สบอ.1

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 พ.ค 2558 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สนป พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]

[26][27][28][29][30]

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)