เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก สบอ1 ปราจีนบุรีวันที่ 26 มิย 58 เวลา 09.00 น จัด ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 58 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.ทวี นริศศิริกุล เป็นประธานเปิด และผอ. สบอ.1(นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผอ.สสป. (นายสมศักดิ์ ดอกไม้)ให้การต้อนรับ และ เข้าร่วมในพิธีเปิด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า "การบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทับลาน" โดยมี ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร และคณะเข้าร่วมงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่23 มิ.ย. 2558 เวลา16.30 น.นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมจนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หลักสูตรหน่วยตอบสนองฉับพลัน "หัสดิน" Rapid Response Unitณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร , ผอ.สอช.สบอ.1 นายวิชัย พรลีเเสงสุวรรณ และหัวหน้าอช.ทับลาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม นำโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นายนพพล ศรีสุข เเละคณะ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2558

สบอ.1ปราจีนบุรี
วันที่18 มิถุนายน 2558เวลา 07.00 น. ผอ.สบอ.1ได้ข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ “การฟื้นฟูรักษาป่าอย่างงยืน”ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)ซึ่งมีกำหนดการ ‘’ปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 17 มิ.ย.58 นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการ คืนผืนป่าให้แผ่นดินอย่างยั่งยืนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีนายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายธนโรจน์โพธิสาโร ผอ.สบอ 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ให้เกียรติมาร่วมงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่15 มิ.ย.58 เวลา 14.15 น. ผอ.สบอ.1 ,ผอ.ส่วนต่างๆ ,หน.กลุ่ม ,หน.อช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ ( การตัดไม้ยางพารา) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสระมรกต

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 06.00 น. ผอ.สบอ.1 เข้าตรวจสอบพื้นที่ถนนตรวจการณ์บริเวณหลังวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม ตามที่มีประเด็นโพสในสื่อSocial network (Face book) และเข้าพบกับหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม และชี้แจงแนวทางปฏิบัติ พร้อมข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติให้คณะกรรมการวัดได้ทราบ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ผอ.สบอ.1 ,ผอ.สอช และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมพื้นที่ปลูกป่า บริเวณบ้านผางาม. หมู่ 7. ตำบลบุพราห์ม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 พ.ค 58 เวลา15.00 น ผอ.สบอ.1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน,กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองออส เป็นประธานในการประชุมสรุป ผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง แผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 พ.ค 58 สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯได้จัดพิธีมอบถังบรรจุน้ำมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดให้กับสถานที่ราชการ หมู่บ้าน วัด โรงเรียนของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานในพิธี ณ โครงการฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้2 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)