เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การหารือ เรื่อง การดำเนินงานและการติดตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ครั้งที่1/2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดนิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2558

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 14 กรกฎาค 2558 เวลา 08.30น นายธนโรจน์ โพธิสาโรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1. ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม และ หัวหน้าหน่วยงานสนาม ร่วมงานพิธีเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าฯ ณ แปลงบุกรุกปลูกยางพารา แปลงที่ ๑ ณ.อุทยานแห่งชาติทับลาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่13 กรกฎาคม 2558 ผอ.สบอ.1 ผอ.สอช. หน.อช.เขาใหญ่เ ข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจจนท.ที่กองอำนวยการชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังกระทิง บริเวณถนนสาย 304 กบินทร์บุรี - นครราชสีมา

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักฯ1 ได้มอบภารกิจในการดำเนินการตาม "มาตราการเฝ้าระวังกระทิงออกนอกเขตป่า"ให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น อช. ปางสีดาร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานเปิดเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่ 11 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ. 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้วมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 มิย 58 เวลา 08.30 น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก สบอ1 ปราจีนบุรี ปฏิบัติงานจัด ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มิ.ย. 2558 ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) นายธนโรจน์ โพธิสาโร ให้เกียรติเป็นประธาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) มาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฎิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านครนายก โดยมีนายอร่าม ทัพหิรัญหน.สถานีควบคุมไฟป่านครนายก ให้การต้อนรับ

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)