เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่12 สิงหาคม 2558 ผอ.สบอ. 1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สอช. หน.อช.เขาใหญ่ ให้การต้อนรับ Chairman Park Bo-hwan จาก KOREA NATIONAL PARK SERVICE และคณะ มาศึกษาดูงานการจัดการอช.เขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น.ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่10 ส.ค.58 เวลา 08.30 น.- 18.00น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี) ได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป

สบอ.1ปราจีนบุรี วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 9

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2558 อุทยานแห่งชาติปางสีดา สบอ.1(ปราจีนบุรี) ได้เข้าปฏิบัติการรื้อถอน ตัดฟันไม้ยางพารา ตามแผนปฏิบัติเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2558ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์) เป็นประธานการประชุมข้าราชการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติราชการ และติดตามการจัดการไม้ของกลางของฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ผอ.สบอ.1 เยี่ยมชม โครงการอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ ที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอุดม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สบอ.1 (ปราจีนบุรี)
ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2558


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม. 2558 ผอ.สบอ 1 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยาน Bike for mom "ปั่นเพื่อแม่" โดยท่านผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี และหน.หน่วยงาน ปั่นนำคณะชาว จ.ปราจีนบุรี เริ่มต้น ณ.ศาลากลาง จ.ปราจีนบุร

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายนิพนธ์ โชติบาล ออส. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้า ถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)