อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
(กลับหน้าหลัก)
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
แนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พักและการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง คำว่า “ภูเวียง” เป็นท้องที่อำเภอที่เก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนึ่ง และยังเป็น ชื่อเรียกของเทือกเขา มีหลักฐานว่าป่าภูเวียงเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว มีการขุดพบกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ โลหะสำริด พระนอนสมัยทวาราวดี รวมทั้งภาพเขียนสี สมัย

ก่อนประวัติศาสตร์ที่ ถ้ำ (หลืบเงิน) บนเทือกเขาภูเวียง นอกจากนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2519 มีการค้นพบรอยเท้าและซากกระดูก ไดโนเสาร์ และสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อายุเกือบ 200 ล้านปี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและเสด็จทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203,125 ไร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงภูเวียงมีลักษณะเป็นภูเขารูปแอ่งคล้ายปล่องภูเขาไฟหรือกระทะคว่ำล้อมรอบไปด้วยภูเขารูป วงแหวน 2 ชั้น มีที่ราบลุ่มตอนกลาง บริเวณตีนเขาบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่าง สวยงาม

ลักษณะภูมิอากาศ

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม
ฤดูฝน ระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์

อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ : 043-249-052