แบบฟอร์ม สงป.301, 302 จ ปี 2548 (Excel file) ไฟล์สงป. 301 ไฟล์สงป. 302
ข่าวกรมป่าไม้จากหนังสือพิมพ์
หนังสือเวียนต่างๆ 
คู่มือผู้ใช้  
แบบฟอร์มการขอใช้ E-mail ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วิธีการฆ่าไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณี Office Scan ฆ่าไม่ได้)
ข้อมูลเรื่อง Virus สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก http://thaicert.nectec.or.th และ http://www.antivirus.com
วิธีการฆ่าไวรัสตัวใหม่ W32.Blaster.Warm
 
 
** สำหรับท่านที่ใช้ E-Mail ผ่าน Website กรมป่าไม้ หากระบบถามเฉพาะ Username และ Password (ไม่ถาม Domain) ให้ใส่ Email ของท่านลงในช่องชื่อเช่น staff@forest.go.th **
 
 
 
การติดตั้ง printer
การติดตั้ง printer แบบ Network
การ Log on บนโดเมน  
การ Set mail สำหรับ Microsoft Outlook Express
การ Check Name สำหรับโปรแกรม Microsoft Outlook
การติดตั้งโปรแกรม OfficeScan  
 
 
     
 
ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานบนระบบ Network
 
ตรวจสอบอุปกรณ์ Network ของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าติดตั้งเรียบร้อยหรือไม่ (สาย Network, Card Land)
ตรวจสอบค่าที่ติดตั้งสำหรับการใช้งาน Network โดยดูรายละเอียดได้จาก การติดตั้ง Network
ตรวจสอบการ Logon บนโดเมน โดยดูรายละเอียดได้จาก การ Log on บนโดเมน
สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Email โดยโปรแกรม Microsoft Outlook Express ตรวจสอบค่าการติดตั้งจาก การ Set mail สำหรับ Microsoft Outlook Express
สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Email โดยโปรแกรม Microsoft Outlook ตรวจสอบค่าการติดตั้งจาก การ Check Name สำหรับโปรแกรม Microsoft Outlook
สำหรับการติดตั้ง Internet สามารถดูรายละเอียดได้จาก การติดตั้ง Internet
สำหรับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สามารถดูรายละเอียดได้จาก การติดตั้งโปรแกรม OfficeScan
 
 
     
 
 
     

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทรภายใน. 614