____________________
 • คู่มือปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างเดือน เมษายน 57 - กันยายน 57
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างเดือน เมษายน 57 - กันยายน 57
 • สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนตุลาคม 56 - มีนาคม 57
 • สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 56
 

________สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Websit ของ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงทั้งสถานที่ และ Website อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง หากพบข้อผิดพลาด หรือมีปัญหาใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ icdwebmaster@gmail.com ได้เลยครับ จะรีบดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว รวมทั้งหากมีข้อเสนอแนะ ติชม ก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน ขอบคุณมากครับ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี 2555
 • แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มสัญญาสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • แบบฟอร์มแจ้งวันเดินทางไปต่างประเทศ
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแผนปฏิบัติการวิจัย และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น