เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


วันที่ 17 ตุลาคม 2561
รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 
     
     
 
  นโยบาย ออส. 17 ตุลาคม 2561  (ฝ่ายนโยบายป่าไม้) 
     
  นโยบายอธิบดี อส. (นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 
     
  นโยบายรองอธิบดี อส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) 
     
  ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน บรรยายเรื่องความเชื่อมโยงของแผน 
     
  ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ บรรยายเรื่องการบริหารจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2562  
     
  ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ  บรรยายเรื่องระเบียบพัศดุ  
     
     
     
     
     
    สำนักแผนงานและสารสนเทศ