ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2554 (ตามผลผลิต)

 
     
     
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 
     
     
     

รายงานสรุปผลการใช้จ่าย

แยกงบรายจ่าย

อส.ชจ. (1)

อส.ชจ. (2)

 
               
  23 ธันวาคม 2554
 


 

 

 

 
  16 ธันวาคม 2554

 


 

 

 

 
 
  9 ธันวาคม 2554  
 

 

 

 
 
  2 ธันวาคม 2554  
 

 

 

 
 
  30 พฤศจิกายน 2554  
 

 

 

 
 
  7 ตุลาคม 2554
 

 


 

 

 

 

 
  30 กันยายน 2554
 

 


 

 

 

 

 
  23 กันยายน 2554
 

 


 

 

 

 

 
  15 กันยายน 2554
 
 
 

 

 

 
 
  09 กันยายน 2554
 
 
 

 

 

 
 
  02 กันยายน 2554
 

 


 

 

 

 
 
  26 สิงหาคม 2554
 


 


 

 

 

 
 
  19 สิงหาคม 2554
 


 


 

 

 

 
 
  13 สิงหาคม 2554
 


 


 

 

 

 
 
  5 สิงหาคม 2554
 

 


 

 

 

 
 
  29 กรกฎาคม 2554
 
 
 

 

 

 
 
  22 กรกฎาคม 2554
 
 
 

 

 

 
 
  15 กรกฎาคม 2554
 
 
 

 

 

 
 
  08 กรกฎาคม 2554
 
 
 

 

 

 
 
  01 กรกฎาคม 2554
 
 
 

 

 

 
 
  24 มิถุนายน 2554
 
 
 

 

 

 
 
  17 มิถุนายน 2554
 
 
 

 

 

 
 
  10 มิถุนายน 2554    
               
               
 
         
  

ลับหน้าหลัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ