วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 20
 
กันยายน 2562
18 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.05

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
17 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25

ไม่มีข้อมูล

 
16 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
15 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
14 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
13 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
12 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.10

ไม่มีข้อมูล

 
11 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.00

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
10 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20

ไม่มีข้อมูล

 
9 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.10

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
8 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.25


13.35

ไม่มีข้อมูล

 
7 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
6 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
5 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
4 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.50

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
3 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
2 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
1 กันยายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25

ไม่มีข้อมูล