วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
 
พฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
19 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
18 พฤษภาคม 2562


02.00


11.20

ไม่มีข้อมูล


22.15

 
17 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
16 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
15 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.55


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
14 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15

ไม่มีข้อมูล

 
13 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.05


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
12 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.20


13.30

ไม่มีข้อมูล

 
11 พฤษภาคม 2562


01.55


11.15


14.20

ไม่มีข้อมูล

 
10 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
9 พฤษภาคม 2562


02.05


11.30

ไม่มีข้อมูล


22.25

 
8 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
7 พฤษภาคม 2562


02.15


11.40


13.10


22.35

 
6 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.00


14.05

ไม่มีข้อมูล

 
5 พฤษภาคม 2562


02.30


10.20


13.20


22.45

 
4 พฤษภาคม 2562


01.45


11.10


14.15

ไม่มีข้อมูล

 
3 พฤษภาคม 2562


02.40


10.30


13.35


23.00

 
2 พฤษภาคม 2562


02.00


11.25


14.30


22.15

 
1 พฤษภาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45


23.10