วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 20
 
มกราคม 2563
18 มกราคม 2563


02.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
17 มกราคม 2563


01.35


11.00


14.05


21.50

 
16 มกราคม 2563


02.30


10.15


13.20


22.45

 
15 มกราคม 2563


01.45


11.10


14.15


22.05

 
14 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.30


13.30


23.00

 
13 มกราคม 2563


02.00


11.20


14.30


22.15

 
12 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45


23.10

 
11 มกราคม 2563


02.10

ไม่มีข้อมูล


13.00


22.25

 
10 มกราคม 2563


01.25


10.50


14.00

ไม่มีข้อมูล

 
9 มกราคม 2563


02.25


10.10


13.15


22.40

 
8 มกราคม 2563


01.40


11.05


14.10


21.55

 
7 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.20


13.30


22.50

 
6 มกราคม 2563


01.50


11.15


14.20


22.10

 
5 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40


23.05

ไม่มีข้อมูล

 
4 มกราคม 2563


02.05


11.30


12.55


22.20

 
3 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
2 มกราคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.40


13.10


22.35

 
1 มกราคม 2563


01.35


11.00


14.05

ไม่มีข้อมูล