วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 20
 
กรกฏาคม 2562
20 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
19 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
18 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.55


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
17 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15

ไม่มีข้อมูล

 
16 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.05


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
15 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25

ไม่มีข้อมูล

 
14 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
13 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
12 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


22.20

 
11 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
10 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
9 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.00


14.00

ไม่มีข้อมูล

 
8 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


22.45

 
7 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
6 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล


10.30


13.30


22.55

 
5 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


14.25

ไม่มีข้อมูล

 
4 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
3 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
2 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
1 กรกฏาคม 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล