วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 20
 
พฤศจิกายน 2562
23 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
22 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
21 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.05


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
20 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.20


13.30

ไม่มีข้อมูล

 
19 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
18 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
17 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
16 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
15 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


22.35

 
14 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.00

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
13 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20

ไม่มีข้อมูล

 
12 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.10


14.15

ไม่มีข้อมูล

 
11 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.35

ไม่มีข้อมูล

 
10 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.25

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
9 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
8 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
7 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


10.50


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
6 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15


22.40

 
5 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.05

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
4 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.25

ไม่มีข้อมูล

 
3 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
2 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.40

ไม่มีข้อมูล

 
1 พฤศจิกายน 2562

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล