Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 
 
 

            

27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555
      1. สภาพอากาศ

1.1 อุณหภูมิ

ภาคเหนือ  อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศา สูงสุด 32-38 องศา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศา สูงสุด 32-35 องศา
ภาคกลาง  อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา สูงสุด 35-37 องศา
ภาคตะวันออก  อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศา สูงสุด 32-37 องศา
าคใต้ฝั่งตะวันออก  อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศา สูงสุด 32-33 องศา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศา สูงสุด 33-35 องศา


 

1.2  ความชื้นสัมพัทธ์

 

ภาค

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

  ภาคเหนือ

55-65

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55-65

  ภาคกลาง

60-70

  ภาคตะวันออก

70-80

  ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

70-80

  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

70-80

 

1.3 ความชื้นของเชื้อเพลิง

 

             ในช่วงวันที่ 27-29 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส โดยเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนในระยะแรก ส่วนในช่วงวันที่ 1-4 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงทีปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 

 

1.4 ปริมาณน้ำฝน

 

ภาคเหนือ  มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ภาคกลาง  มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  
ภาคตะวันออก 
มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่
าคใต้ฝั่งตะวันออก  มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

 

1.5 ความเร็วลม


ภาคเหนือ  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

 


2. ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index ; FWI)
 
 

    จากการตรวจติดตามดัชนีการเกิดไฟป่า(Fire Weather Index)  http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca/seasia/en/index_e.html ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 55 พบว่า   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศมีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าอยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme)

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ที่มา
::  http://nofc.cfs.
nrcan.gc.ca/
seasia/en/index_e.html

ดัชนีการเกิดไฟป่า
 

ความหมาย

ต่ำ (Low)

โอกาสเกิดไฟยากมาก หากเกิดไฟ ไฟจะแทบไม่มีโอกาสลุกลามแผ่ขยายจากจุดเริ่มต้น หรือถ้ามีการลุกลามแผ่ขยายออกไป ก็จะสามารถควบคุมได้โดยง่ายมาก

ปานกลาง (Moderate)

โอกาสที่เกิดไฟง่ายขึ้น และไฟจะลุกลามออกไปได้มากกว่าไฟใน “Class low” แต่จะเป็นไฟลักษณะของไฟที่คืบคลานไปตามผิวดินเท่านั้น การควบคุมไฟทำได้โดยใช้พนักงานดับไฟป่า และเครื่องมือพื้นฐาน เข้าทำการดับไฟป่าทางตรง หรือดับไฟทางอ้อม โดยการทำแนวกันไฟ

 สูง (High)

โอกาสเกิดไฟป่ามีมาก และไฟจะลุกลามออกไปได้มากกว่าไฟใน “Class Moderate” โดยเปลวไฟมีความรุนแรงปานกลาง–สูงทำให้การควบคุมไฟป่าทำได้ยาก การดับไฟป่าทางอ้อมโดยการทำแนวกันไฟอาจจะไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหนัก เช่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, รถแทรกเตอร์, เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อช่วยการดับไฟที่บริเวณหัวไฟ

สูงมาก (Extreme)

เกิดภาวะความแห้งแล้งรุนแรง โอกาสในการเกิดไฟป่าสูงมากและเป็นไฟที่มีความรุนแรงสูงมาก การดับไฟทางตรงจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด โอกาสที่จะควบคุมไฟได้มีน้อย

3. การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าจากดาวเทียม

   การตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Aqua โดยระบบ MODIS จากทางเวบไซด์ http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=Indochina2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 55 พบจุด hotspot

4. พื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่า


ภาคเหนือ : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.ตาก จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก

  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme)ละขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์  

 

ภาคกลาง :   อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ จ.อุัทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี และ จ.อ่างทอง


ภาคตะวันออก : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะท้องที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง    

 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก :
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า   โดยเฉพาะท้องที่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช


ภาคใต้ฝั่งตะวันตก : 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire Weather Index; FWI) อยู่ในระดับ สูงมาก (Extreme) และขอให้ระมัดระวังในการใช้ไฟ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่า โดยเฉพาะ ท้องที่ จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล

 

 

     พยากรณ์สถานการณ์ไฟป่าย้อนหลัง

 

 

 

สถิติการเกิดไฟป่า
ดัชนีการเกิดไฟป่า (Fire weather index)

รมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.motc.go.th/

ข้อมูลจากเวบไซด์ไฟป่าต่างประเทศ
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?subset=Indochina2
http://www.affrc.go.jp/ANDES/

http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca/seasia/en/index_e.html
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://www.wunderground.com/global/TH.html


การแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียม จากการตรวจหาไฟป่าโดยดาวเทียม